033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Datagebruik leidt tot meer doordacht instructiegedrag

Datagebruik leidt tot meer doordacht instructiegedrag

Scholen maken in toenemende mate gebruik van data, bijvoorbeeld uit het leerlingvolgsysteem, om het onderwijs te verbeteren. En dat is niet verwonderlijk want er zijn belangrijke aanwijzingen dat het onderwijs hierdoor daadwerkelijk verbetert. Toch leidt datagebruik niet automatisch tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en ook gaan leraren er niet zomaar beter door lesgeven. Soms signaleren we een probleem en hebben we direct onze mening klaar en bedenken we snel een oplossing, Maar we verzuimen dan om eerst de echte oorzaken van het probleem te onderzoeken. Hoe zorg je er als schoolleider voor dat leraren hun gegevens zodanig gebruiken dat ze ook daadwerkelijk beter les gaan geven? In 2018 promoveerde Gert Gelderblom aan de Universiteit Twente op datagebruik in relatie tot instructieverbetering. Chris Zwart interviewde Gert naar aanleiding van zijn promotie.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Meer informatie

Auteur: Chris Zwart

Jaar van uitgave: 2018

Zwart, C. (2018). Datagebruik leidt tot meer doordacht instructiegedrag. Basisschool Management 3/2018.