033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Lerende leraren

Lerende leraren

De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren. Wie de onderwijskwaliteit wil versterken, zou daarom vooral moeten inzetten op het professionaliseren van leraren. In deze artikelenserie, geschreven door Expertis-directeur Gert Gelderblom, gaat het over de vraag wat ertoe doet bij het leren van leraren. Wat maakt dat leraren leren zodat leerlingen beter gaan leren? En wat is daarbij de rol en invloed van de schoolleider?


Artikel 1

Het versterken van de onderwijskwaliteit door het professionaliseren van leraren

Scholen die telkens weer goede resultaten met hun leerlingen halen, blijken te beschikken over vakbekwame leraren. Er is steeds meer bekend over welke zaken ertoe doen bij het realiseren van goede leerlingresultaten. Scholen en besturen kunnen gebruik maken van deze kennis bij het vormgeven van hun professionaliseringsbeleid. In dit artikel behandelt Gert Gelderblom de vraag waar professionaliseringsactiviteiten van leraren zich op zouden moeten richten, willen ze verschil maken voor het leren van leerlingen.

 

Artikel 2

Condities waaronder het leren van leraren invloed kan hebben op het leren van leerlingen

In dit artikel (een tweede in een serie van drie artikelen) geeft Gert Gelderblom antwoord op de vraag welke condities binnen een school of stichting op orde moeten zijn, willen leraren leren op een manier die invloed heeft op het leren van leerlingen.

 

Artikel 3

Innoveren in vakmanschap, meesterschap en ontwikkeling

Dit artikel behandelt een aantal kwaliteiten van schoolleiders die het leren van leraren mogelijk maken. Dit artikel (het laatste artikel in een serie van drie artikelen) is geschreven door Expertis onderwijsadviseur Gert Gelderblom.

 

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Meer informatie

Auteur: dr. Gert Gelderblom

Jaar van uitgave: 2015 (artikel 1 en 2) 2016 (artikel 3)

Gelderblom, G. (2015). Het versterken van de onderwijskwaliteit door het professionaliseren van leraren. Basisschool Management 07/2015.

Gelderblom, G. (2015). Condities waaronder het leren van leraren invloed kan hebben op het leren van leerlingen. Basisschool Management 08/2015.

Gelderblom, G. (2016). Innoveren in vakmanschap, meesterschap en ontwikkeling. Basisschool Management 01/2016.

Artikel 1:

 Artikel 2:

Artikel 3 :