033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » BLOG vroege selectie en kansenongelijkheid

Blog

De selectie van kinderen vindt al veel eerder plaats dan bij het eindadvies in groep 8    

Dankzij de televisieserie ‘Klassen’ is er nu veel aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. EDI-expert Marcel Schmeier vindt dat een goede zaak, want kinderen verdienen het om te worden beoordeeld op hun leervermogen in plaats van op het financieel vermogen van hun ouders.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere audits en visitaties, datateams en de datateammethode, lesson study en professionele leergemeenschappen.

Meer informatie

Auteur: Marcel Schmeier M SEN

Jaar van uitgave: 2021

Schmeier, M. (2021) Zonnen, manen, sterren. Didactief online