033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Expertis ontzorgt bij schoolscan

Nationaal Programma Onderwijs

Expertis ontzorgt volledig bij afnemen van schoolscan

De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Expertis Onderwijsadviseurs kan u volledig ontzorgen bij het afnemen van de schoolscan. Zo kunt u zich blijven richten op de kern van uw werk: goed onderwijs voor elke leerling!

Schoolscan

Expertis ontzorgt u graag bij het afnemen van de schoolscan. De schoolscan is een zogenaamde ‘probleem- en behoefteanalyse’ op leerling- en schoolniveau op basis waarvan u vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze kunt maken voor passende interventies. Onze adviseurs staan u graag bij om dat gedeelte voor hun rekening te nemen. In overleg met directie, IB en andere betrokkenen zullen adviseurs van Expertis de scan afnemen. Dit zal gedeeltelijk op locatie gebeuren, maar gesprekken zullen ook deels digitaal gevoerd worden.

Menukaart

Als vervolg op de scan dient u een plan van aanpak te maken, conform het tijdspad van het ministerie. Dit kunt u heel goed zelf, maar waar gewenst proberen we u ook hierin te ontzorgen. Het is namelijk eveneens mogelijk dat een adviseur van Expertis dit plan van aanpak uitwerkt. Op basis van dit plan van aanpak kun u dan zelf (of met advies van ons) een keuze maken uit interventies die in april op de website van het ministerie van OCW verschijnen.

Interesse? Vul onderstaande gegevens vrijblijvend in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ja, ik wil graag meer informatie over de schoolscan

Ik heb interesse in ontzorgen bij:

2 + 1 =

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Harmen Veldhuis en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 54 18 71 87 of stuur me een e-mail.

 

Harmen Veldhuis is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This