033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Opleiding Rekenspecialist

Locatie Amersfoort en Almelo

 

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Opleiding Rekenspecialist

Opleiding Rekenspecialist

Locaties Amersfoort en Almelo

Expertis biedt dé opleiding tot rekenspecialist. In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leert u alles op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

Helaas! U kunt zich niet meer aanmelden voor de opleiding in het schooljaar 2023-2024.

Inhoud en opzet bijeenkomsten

In tien bijeenkomsten nemen wij u mee in alles wat ertoe doet op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

 

Bijeenkomst 1
De rol van de rekenspecialist & effectief rekenonderwijs
Wat leert de wetenschap ons over goed rekenonderwijs?

Tijdens de eerste bijeenkomst van deze opleiding worden veel inzichten vanuit de wetenschap gepresenteerd over goed rekenonderwijs. We staan stil bij de pijlers van effectief rekenonderwijs passend is bij de populatie en ambitie van de scholen.

Bijeenkomst 2
Ontluikende gecijferdheid en voorbereidend rekenen in groep 1 en 2
Hoe bieden we een stevige rekenbasis voor het jonge kind?

Een goede rekenstart is essentieel voor kinderen. Maar wat is de essentie van ontluikende gecijferdheid en voorbereidend rekenen? In deze bijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste factoren in rekenonderwijs in de groepen 1,2 en 3.

Bijeenkomst 3
Referentieniveaus, leerlijnen & automatiseren
Hoe zet je leerlijnen effectief in? Wat is de rol van rekentaal en automatiseren in het rekenonderwijs?

Kennis van leerlijnen zorgt ervoor dat leraren meer adaptief lesgeven en scherper kunnen analyseren. Maar hoe zorg je ervoor dat het schoolteam deze leerlijnen eigen maakt? Hoe zorg je ervoor dat de basisvaardigheden op tijd en op de juiste wijze worden geautomatiseerd?

Bijeenkomst 4
Didactisch handelen in de rekenles
Welke rol hebben rekenkundige modellen in de instructie en hoe bied je contextopgaven aan?

In deze bijeenkomst nemen de deelnemers kennis van de rekendidactiek(en). Welke rekenkundige modellen zijn er? En vooral: hoe zet je deze effectief in? Naast dat we stilstaan bij hoe een goede rekenles eruit ziet en op welke manier tot rekenvaardigheid gekomen wordt, staan we stil bij het aanbod van context- en verhaalsommen. Hoe instrueer en oefen je deze het meest efficiënt? Kortom: een praktische bijeenkomst.

Bijeenkomst 5
Verandermanagement & formatief evaluatiemoment eindopdracht
Hoe pak je rekenverbetering en implementatietrajecten aan in jouw school?

Als er een nieuwe methode aangeschaft dient te worden, of het rekenonderwijs verdient verbetering, hoe pak je dat dan aan? Waar moet je rekening mee houden in een traject en wat zijn mogelijke knelpunten? In deze bijeenkomst wordt duidelijk wat jouw rol als coördinator hierin is en wat belangrijk is om een traject succesvol te laten zijn.

Bijeenkomst 6
Het leren van leraren en de rol van de rekenspecialist
Hoe geef je groepsbezoeken vorm en hoe voer je een goed coachingsgesprek?

Internationaal onderzoek toont welke voren van professionalisering van leraren vooral effectief zijn. In deze bijeenkomst bekijken we samen lessen en leren we je hoe je dit kunt doen. Verder oefenen we met het uitvoeren van een coachingsgesprek.

Bijeenkomst 7
Effectief datagebruik in het rekenonderwijs.
Hoe zet je data-analyses op school-, groeps- en domeinniveau in als sleutel tot beter rekenonderwijs?

Onderzoek laat zien dat het gebruik van data bijdraagt aan goed onderwijs. Toch leidt datagebruik niet automatisch tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Soms signaleren we een probleem, hebben we meteen onze mening klaar en bedenken we snel een oplossing. Echter verzuimen we dan eerst de echte oorzaken van het probleem te onderzoeken. Daarom besteden we tijdens deze bijeenkomst uitgebreid aandacht aan effectief datagebruik. Hoe zorg je er als coördinator voor dat leraren hun gegevens zodanig gebruiken dat ze ook echt beter les gaan geven?

Bijeenkomst 8
Preventie en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie

(gastpreker Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen)

Hoe voorkom, signaleer én behandel je (ernstige) rekenproblematieken en dyscalculie?

Veel rekenproblemen zijn te voorkomen wanneer het rekenonderwijs op orde is. Wanneer er ondanks goed rekenonderwijs toch rekenproblemen dreigen te ontstaan, is het van belang dat deze tijdig worden gesignaleerd en dat er adequate maatregelen worden genomen. In deze bijeenkomst geven we praktische handvatten over preventie, signalering en behandeling van (ernstige) rekenproblematieken en dyscalculie. 

Bijeenkomst 9
Differentiatie: sterke en zwakke rekenaars
Hoe zorg je voor een passend rekenaanbod voor alle leerlingen?

Alle kinderen kunnen leren rekenen, daar zijn wij van overtuigd. Maar hoe bereik je dat? Wat te doen met leerlingen die moeiteloos of moeizaam tot rekenen komen? In deze bijeenkomst belichten we beide kanten van het spectrum differentiatie en geven we praktische handvatten op wetenschappelijke basis.

Bijeenkomst 10
Presentatie van je plan/ontwikkeling/ambities.
Certificering

In de afgelopen tien bijeenkomsten hebben de deelnemers de nodige informatie ontvangen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een opdracht die op de eigen school moet worden uitgevoerd. Daarnaast werken we gedurende de tien bijeenkomsten aan een beleidsplan of plan van aanpak voor de eigen school. Dit plan, de uitvoer en/of de ambitie die de deelnemers hebben wordt in deze bijeenkomst gepresenteerd. Tot slot volgt in deze bijeenkomst de Certificering.

De bijeenkomsten worden verzorgd door adviseurs van Expertis. Enkele bijeenkomsten worden verzorgd door wetenschappers van één van de universiteiten waar Expertis nauw mee samenwerkt.

Belangrijk: 

Voor elke bijeenkomst wordt verwacht dat de deelnemer(s) zich inhoudelijk voorbereiden. Daarnaast worden tijdens de bijeenkomsten opdrachten gegeven die in de school dienen te worden uitgevoerd. Dit betekent dat er ondersteuning vanuit de school dient te zijn en dat de deelnemer op de eigen school de mogelijkheden heeft of krijgt om opdrachten uit te voeren en mogelijke interventies in te zetten. De totale studielast voor deze opleiding bedraagt 180 uur.

Doelgroep

  • Rekencoördinatoren
  • Leraren
  • Intern begeleiders
  • Directie 

Praktische informatie

Data en tijd:

10 x bijeenkomst van 13:00 – 16:30 uur.

Data Amersfoort

Donderdag 7 september
Donderdag 5 oktober (* Let op, de bijeenkomst van 5 oktober vindt bij uitzondering plaats in Nijkerk. Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10)
Donderdag 2 november
Donderdag 7 december
Donderdag 11 januari
Donderdag 1 februari
Donderdag 7 maart
Donderdag 4 april
Donderdag 16 mei
Donderdag 6 juni

Data Almelo

Dinsdag 19 sept
Dinsdag 10 oktober
Dinsdag 14 november
Dinsdag 12 december
Dinsdag 23 januari
Dinsdag 27 februari
Dinsdag 19 maart
Dinsdag 16 april
Dinsdag 14 mei
Dinsdag 18 juni

Locatie Amersfoort

Filalethes
Havik 29
3811 EX Amersfoort

Locatie Almelo

Expertis Onderwijsadviseurs
Brugstraat 9

7607 XJ ALMELO

Kosten

€ 2.500,- per persoon.

Deze opleiding is ook als in-company traject beschikbaar. Voor meer informatie en de tarieven kunt u contact opnemen met Jitske Zwart of met Linda Westerik.

Facultatief

Indien gewenst kan gebruik gemaakt worden van het aanbod om tegen gereduceerd tarief de school van de deelnemer(s) te bezoeken voor een rekenscan en/of andere rekenkundige dienstverlening door Expertis. Vraag naar de voorwaarden.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie over de opleiding in Amersfoort kunt u
contact opnemen met Jitske Zwart via 06 – 16 61 42 83 of per mail via jitske.zwart@expertis.nl.

Voor vragen of meer informatie over de opleiding in Almelo kunt u contact opnemen met Linda Westerik via 06 – 82 09 17 26 of via  linda.westerik@expertis.nl.

 

Harmen Veldhuis is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This