033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Opleiding Rekenspecialist

Locatie Amersfoort

 

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Opleiding Rekenspecialist

Opleiding Rekenspecialist

Locatie Amersfoort

Expertis lanceert dé opleiding tot rekenspecialist. In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leert u alles op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor deze opleiding via onderstaand formulier.

Inhoud en opzet bijeenkomsten

In tien bijeenkomsten nemen wij u mee in alles wat ertoe doet op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

 

Bijeenkomst 1: 22 september 2022
Effectief rekenonderwijs: een blik vanuit de wetenschap
Wat leert de wetenschap ons over goed rekenonderwijs?  

Tijdens de eerste bijeenkomst van deze opleiding worden veel inzichten vanuit de wetenschap gepresenteerd over goed rekenonderwijs. We staan stil bij de pijlers van effectief rekenonderwijs passend is bij de populatie en ambitie van de scholen.

Bijeenkomst 2: 13 oktober 2022
Ontluikende gecijferdheid en voorbereidend rekenen in groep 1, 2 en 3
Hoe bieden we een stevige rekenbasis voor het jonge kind?

Een goede rekenstart is essentieel voor kinderen. Maar wat is de essentie van ontluikende gecijferdheid en voorbereidend rekenen? In deze bijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste factoren in rekenonderwijs in de groepen 1,2 en 3.

Bijeenkomst 3: 17 november 2022
Leerlijnen, automatiseren en rekentaal
Hoe zet je leerlijnen effectief in? Wat is de rol van rekentaal en                 automatiseren in het rekenonderwijs?

Kennis van leerlijnen zorgt ervoor dat leraren meer adaptief lesgeven en scherper kunnen analyseren. Maar hoe zorg je ervoor dat het schoolteam deze leerlijnen eigen maakt? Hoe zorg je ervoor dat de basisvaardigheden op tijd en op de juiste wijze worden geautomatiseerd?

Bijeenkomst 4: 8 december 2022
Didactisch handelen in de rekenles
Welke rol hebben rekenkundige modellen in de instructie en hoe bied je contextopgaven aan?

In deze bijeenkomst nemen de deelnemers kennis van de rekendidactiek(en). Welke rekenkundige modellen zijn er? En vooral: hoe zet je deze effectief in? Naast dat we stilstaan bij hoe een goede rekenles eruit ziet en op welke manier tot rekenvaardigheid gekomen wordt, staan we stil bij het aanbod van context- en verhaalsommen. Hoe instrueer en oefen je deze het meest efficiënt? Kortom: een praktische bijeenkomst.

Bijeenkomst 5: 12 januari 2023
Differentiatie: sterke en zwakke leerlingen

(gastspreker Cindy Smienk, auteur van ‘Differentiëren in 5, 4, 3…’)

Hoe zorg je voor een passend rekenaanbod voor alle leerlingen?

Alle kinderen kunnen leren rekenen, daar zijn wij van overtuigd.. Maar hoe bereik je dat? Wat te doen met leerlingen die moeiteloos of moeizaam tot rekenen komen? In deze bijeenkomst belichten we beide kanten van het spectrum differentiatie en geven we praktische handvatten op wetenschappelijke basis. Door de gastdocent wordt een systematiek gedeeld en praktisch vertaald die op basis van wetenschappelijk onderzoek ontworpen is.

Bijeenkomst 6: 9 februari 2023
Het leren van leraren en de rol van de rekencoördinator
Hoe geef je groepsbezoeken vorm en hoe voer je een goed coachingsgesprek?

Internationaal onderzoek toont welke voren van professionalisering van leraren vooral effectief zijn. In deze bijeenkomst bekijken we samen lessen en leren we je hoe je dit kunt doen. Verder oefenen we met het uitvoeren van een coachingsgesprek.

Bijeenkomst 7: 9 maart 2023
Effectief datagebruik in het rekenonderwijs.
Hoe zet je data-analyses op school-, groeps- en domeinniveau in als sleutel tot beter rekenonderwijs?

Onderzoek laat zien dat het gebruik van data bijdraagt aan goed onderwijs. Toch leidt datagebruik niet automatisch tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Soms signaleren we een probleem, hebben we meteen onze mening klaar en bedenken we snel een oplossing. Echter verzuimen we dan eerst de echte oorzaken van het probleem te onderzoeken. Daarom besteden we tijdens deze bijeenkomst uitgebreid aandacht aan effectief datagebruik. Hoe zorg je er als coördinator voor dat leraren hun gegevens zodanig gebruiken dat ze ook echt beter les gaan geven?

Bijeenkomst 8: 6 april 2023
Preventie en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie

(gastpreker Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen)

Hoe voorkom, signaleer én behandel je (ernstige) rekenproblematieken en dyscalculie?

Veel rekenproblemen zijn te voorkomen wanneer het rekenonderwijs op orde is. Wanneer er ondanks goed rekenonderwijs toch rekenproblemen dreigen te ontstaan, is het van belang dat deze tijdig worden gesignaleerd en dat er adequate maatregelen worden genomen. In deze bijeenkomst geven we praktische handvatten over preventie, signalering en behandeling van (ernstige) rekenproblematieken en dyscalculie. 

Bijeenkomst 9: 11 mei 2023
De rol van de rekencoördinator in rekenverbetertrajecten
Hoe pak je rekenverbetering en implementatietrajecten aan in jouw school?

Als er een nieuwe methode aangeschaft dient te worden, of het rekenonderwijs verdient verbetering, hoe pak je dat dan aan? Waar moet je rekening mee houden in een traject en wat zijn mogelijke knelpunten? In deze bijeenkomst wordt duidelijk wat jouw rol als coördinator hierin is en wat belangrijk is om een traject succesvol te laten zijn.

Bijeenkomst 10: 8 juni 2023
Presentatie van je plan/ontwikkeling/ambities.
Certificering

In de afgelopen tien bijeenkomsten hebben de deelnemers de nodige informatie ontvangen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een opdracht die op de eigen school moet worden uitgevoerd. Daarnaast werken we gedurende de tien bijeenkomsten aan een beleidsplan of plan van aanpak voor de eigen school. Dit plan, de uitvoer en/of de ambitie die de deelnemers hebben wordt in deze bijeenkomst gepresenteerd. Tot slot volgt in deze bijeenkomst de Certificering.

De bijeenkomsten worden verzorgd door adviseurs van Expertis. Enkele bijeenkomsten worden verzorgd door wetenschappers van één van de universiteiten waar Expertis nauw mee samenwerkt.

Belangrijk: 

Voor elke bijeenkomst wordt verwacht dat de deelnemer(s) zich inhoudelijk voorbereiden. Daarnaast worden tijdens de bijeenkomsten opdrachten gegeven die in de school dienen te worden uitgevoerd. Dit betekent dat er ondersteuning vanuit de school dient te zijn en dat de deelnemer op de eigen school de mogelijkheden heeft of krijgt om opdrachten uit te voeren en mogelijke interventies in te zetten. De totale studielast voor deze opleiding bedraagt 180 uur.

Praktische informatie

Data en tijd:

10 x bijeenkomst van 13:00 – 16:30 uur.

22 september 2022
13 oktober 2022
17 november 2022
8 december 2022
12 januari 2023
9 februari 2023
9 maart 2023
6 april 2023
11 mei 2023
8 juni 2023

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA AMERSFOORT

Kosten

€ 2.500,- per persoon

Facultatief

Indien gewenst kan gebruik gemaakt worden van het aanbod om tegen gereduceerd tarief de school van de deelnemer(s) te bezoeken voor een rekenscan en/of andere rekenkundige dienstverlening door Expertis. Vraag naar de voorwaarden.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Harmen Veldhuis via 06 – 54 18 71 87 of per mail via harmen.veldhuis@expertis.nl. 

Harmen Veldhuis is onderwijsadviseur bij Expertis

Doelgroep

  • Rekencoördinatoren
  • Leraren
  • Intern begeleiders
  • Directie 

U schrijft zich in voor tien bijeenkomsten. Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier.

 

 

Update: de Opleiding Rekenspecialist 2022-2023 zit vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Share This