033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Opleiding Rekenspecialist

Locatie Amersfoort, Almelo, Gouda

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Opleiding Rekenspecialist

Opleiding Rekenspecialist

Locaties: regio Amersfoort, Almelo en Gouda

Dé Opleiding Rekenspecialist vind je bij Expertis. In de Opleiding Rekenspecialist worden veel inzichten vanuit de wetenschap gepresenteerd over goed rekenonderwijs, eveneens leer je hoe je een stevige rekenbasis kunt bieden voor het jonge kind. We gaan in op de rol van de rekenspecialist in relatie tot het leren van leraren. Ook leer je hoe je data-analyses op school-, groeps- en domeinniveau inzet als sleutel tot beter rekenonderwijs.

In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leer je alles over effectief reken-wiskundeonderwijs.

Inhoud en opzet bijeenkomsten Opleiding Rekenspecialist

In tien bijeenkomsten nemen wij je mee in alles wat ertoe doet op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

 

Bijeenkomst 1

De rol van de rekenspecialist & effectief rekenonderwijs

Wat leert de wetenschap ons over goed rekenonderwijs?

Tijdens de eerste bijeenkomst van deze opleiding worden veel inzichten vanuit de wetenschap gepresenteerd over goed rekenonderwijs. We staan stil bij de pijlers van effectief rekenonderwijs passend is bij de populatie en ambitie van de scholen.

Bijeenkomst 2

Voorbereidend rekenen in groep 1 en 2

Hoe bieden we een stevige rekenbasis voor het jonge kind?

Een goede rekenstart is essentieel voor kinderen. Maar wat is de essentie van ontluikende gecijferdheid en voorbereidend rekenen? In deze bijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste factoren in het rekenonderwijs aan de groepen 1 en 2.

Bijeenkomst 3

Referentieniveaus, leerlijnen & automatiseren

Hoe zet je leerlijnen effectief in? Wat is de rol van rekentaal en automatiseren in het rekenonderwijs?

Kennis van leerlijnen zorgt ervoor dat leraren meer adaptief lesgeven en scherper kunnen analyseren. Maar hoe zorg je ervoor dat het schoolteam deze leerlijnen eigen maakt? Hoe zorg je ervoor dat de basisvaardigheden op tijd en op de juiste wijze worden geautomatiseerd?

Bijeenkomst 4

Didactisch handelen & contextopgaven in de rekenles

Welke rol hebben rekenkundige modellen in de instructie?

In deze bijeenkomst neem je kennis van de rekendidactiek(en). Welke rekenkundige modellen zijn er? En vooral: hoe zet je deze effectief in? We staan stil bij hoe een goede rekenles eruitziet en op welke manier kinderen tot rekenvaardigheid komen.

Hoe bied je contextopgaven aan?
Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het aanbod van context- en verhaalsommen. Hoe instrueer en oefen je deze het meest efficiënt?

Bijeenkomst 5

Verandermanagement & formatief evaluatiemoment eindopdracht

Hoe pak je rekenverbetering en implementatietrajecten aan in jouw school?

Als er een nieuwe methode aangeschaft dient te worden, of het rekenonderwijs verdient verbetering, hoe pak je dat dan aan? Waar moet je rekening mee houden in een traject en wat zijn mogelijke knelpunten? In deze bijeenkomst wordt duidelijk wat jouw rol als coördinator hierin is en wat belangrijk is om een traject succesvol te laten zijn.

Bijeenkomst 6

Het leren van leraren en de rol van de rekenspecialist

Hoe geef je groepsbezoeken vorm en hoe voer je een goed coachingsgesprek?

In deze bijeenkomst gaan we in op de rol van de rekenspecialist in relatie tot het leren van leraren. Je leert wat onderzoek vertelt over effectieve vormen van leerkrachtprofessionalisering, waarbij we inzoomen op het afleggen van lesbezoeken. Aan de hand van filmfragmenten oefen je met het goed observeren van een les met behulp van een kijkwijzer. Ook krijg je handreikingen voor het voeren van het goede coachingsgesprek met de leraar op basis van de lesobservatie.

Bijeenkomst 7

Effectief datagebruik in het rekenonderwijs

Hoe zet je data-analyses op school-, groeps- en domeinniveau in als sleutel tot beter rekenonderwijs?

Onderzoek laat zien dat het gebruik van data bijdraagt aan goed onderwijs. Toch leidt datagebruik niet automatisch tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Soms signaleren we een probleem, hebben we meteen onze mening klaar en bedenken we snel een oplossing. Echter verzuimen we dan eerst de echte oorzaken van het probleem te onderzoeken. Daarom besteden we tijdens deze bijeenkomst uitgebreid aandacht aan effectief datagebruik. Hoe zorg je er als coördinator voor dat leraren hun gegevens zodanig gebruiken dat ze ook echt beter les gaan geven?

Bijeenkomst 8

Differentiatie & digitale leermiddelen in het rekenonderwijs

Tijdens deze bijeenkomst over differentiatie in het rekenonderwijs worden strategieën besproken om rekenlessen aan te passen aan diverse leerbehoeften van leerlingen. Er wordt ingegaan op het gebruik van verschillende methodes, digitale leermiddelen en materialen om zowel sterke als zwakkere rekenaars optimaal te ondersteunen en te motiveren. Tijdens deze bijeenkomst wordt er ook een (les)plan gemaakt. Kortom: een praktische bijeenkomst.

Bijeenkomst 9

Een blik op de wetenschap

Tijdens deze bijeenkomst komen alle cursisten van de verschillende locaties bij elkaar op één locatie. Externe sprekers zullen – binnen het vakgebied rekenen – de diepte induiken. Ze bespreken wetenschappelijk onderzoek en delen mogelijke conclusies van deze onderzoeken.

Bijeenkomst 10

Presentatie van je plan/ontwikkeling/ambities

Certificering

In de afgelopen tien bijeenkomsten hebben de deelnemers de nodige informatie ontvangen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een opdracht die op de eigen school moet worden uitgevoerd. Daarnaast werken we gedurende de tien bijeenkomsten aan een beleidsplan of plan van aanpak voor de eigen school. Dit plan, de uitvoer en/of de ambitie die de deelnemers hebben wordt in deze bijeenkomst gepresenteerd. Tot slot volgt in deze bijeenkomst de certificering.

De bijeenkomsten worden verzorgd door adviseurs van Expertis. Eén bijeenkomst wordt verzorgd door wetenschappers waar Expertis nauw mee samenwerkt.

Belangrijk:

Voor elke bijeenkomst wordt van je verwacht dat je je inhoudelijk voorbereidt. Daarnaast krijg je tijdens de bijeenkomsten opdrachten die je in je school dient uit te voeren. Dit betekent dat er ondersteuning vanuit de school dient te zijn en dat je op je eigen school de mogelijkheden hebt of krijgt om opdrachten uit te voeren en mogelijke interventies in te zetten.

De totale studielast voor deze opleiding bedraagt 180 uur. Je ontvangt na het volgen van de opleiding een certificaat.

Doelgroep

  • Rekencoördinatoren
  • Leraren
  • Intern begeleiders
  • Directie

Meld je aan!

Wil jij rekenspecialist worden en alles leren over effectief reken-wiskundeonderwijs? Schrijf je nu in via onderstaande knop.

Praktische informatie

Data en tijd

10 bijeenkomsten, van 13:00 tot 16:30 uur

Data Amersfoort

Donderdag 12 september 2024
Donderdag 3 oktober 2024
Donderdag 14 november 2024
Donderdag 12 december 2024
Donderdag 16 januari 2025
Donderdag 13 februari 2025
Donderdag 13 maart 2025
Donderdag 10 april 2025
Donderdag 15 mei 2025 (alternatieve locatie, in het midden van het land)
Donderdag 12 juni 2025

Data Almelo

Donderdag 19 september 2024
Donderdag 24 oktober 2024
Donderdag 21 november 2024
Donderdag 12 december 2024
Donderdag 23 januari 2025
Donderdag 27 februari 2025
Donderdag 20 maart 2025
Donderdag 17 april 2025
Donderdag 15 mei 2025 (alternatieve locatie, in het midden van het land)
Donderdag 19 juni 2025

Data Gouda

Dinsdag 17 september 2024
Dinsdag 22 oktober 2024
Dinsdag 26 november 2024
Dinsdag 10 december 2024
Dinsdag 7 januari 2025
Dinsdag 4 maart 2025
Dinsdag 1 april 2025
Donderdag 24 april 2025
Donderdag 15 mei 2025 (alternatieve locatie, in het midden van het land)
Dinsdag 8 juli 2025

Kosten

€ 2.500,- per persoon

Deze opleiding is ook als in-companytraject beschikbaar. Voor meer informatie en de tarieven kun je contact opnemen met Jitske Zwart.

Facultatief

Indien gewenst kan Expertis de school van de deelnemer(s) bezoeken voor een rekenscan en/of andere rekenkundige dienstverlening. Vraag naar de voorwaarden.

Adresgegevens

Amersfoort
Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA Amersfoort

Almelo
Expertis Onderwijsadviseurs
Brugstraat 11
7607 XJ Almelo

Gouda
Burgemeester van Reenensingel 101
2803 PA  Gouda

Meer weten?

Voor meer informatie over de opleiding in Amersfoort kun je contact opnemen met Brigitta Mathijssen: telefoon 06 – 43 35 13 01, e-mail brigitta.mathijssen@expertis.nl.

Voor meer informatie over de opleiding in Almelo kun je contact opnemen met Luuc Willering: telefoon 06 – 45 20 60 02, e-mail luuc.willering@expertis.nl.

Voor meer informatie over de opleiding in Gouda kun je contact opnemen met Iris van Vuuren: telefoon 06 – 45 80 23 25, e-mail iris.van.vuuren@expertis.nl.

Meer dan twee miljoen Nederlanders kunnen zich niet redden met cijfers

“Investeer in effectief rekenonderwijs”

Laaggecijferdheid is een groot probleem. Groter nog dan laaggeletterdheid, laten onderzoekscijfers zien. Daarom is het cruciaal om te investeren in effectief rekenonderwijs. Aan welke knoppen kunnen leraren draaien? Bij Expertis hanteren we zeven elementen van effectief rekenonderwijs, die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten. Lees hier meer over deze zeven elementen.

Share This