033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Formatief Handelen

thema didactisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina didactisch handelen » Formatief Handelen

Formatief handelen

Een belangrijk aspect bij het didactisch handelen van leraren is het volgen van het leerproces van de leerlingen. Hoe check je nu bijvoorbeeld gedurende je instructie of leerlingen je kunnen volgen? En hoe maak je leerlingen mede verantwoordelijk voor hun leerproces? Formatief handelen biedt een antwoord op deze vragen. Het kan o.a. helpen om de voortgang van leerlingen inzichtelijk te maken en vast te stellen wat er verder nodig is om leerdoelen te behalen. Daarbij geeft het informatie over de effectiviteit van het lesgeven van leraren. Formatief handelen is dus een middel en geen doel op zich.

Zowel summatief als formatief handelen hebben een functie binnen het onderwijs. Bij summatief toetsen worden toetsgegevens ingezet om een uitspraak te doen over de beheersing van een (deel)vaardigheid van een leerling. Expertis legt in trainingen graag de nadruk op formatief toetsen. Hierbij gaat het niet om het verkrijgen van een cijfer, maar om het verkrijgen van inzicht voor de leerlingen in zijn of haar eigen leerproces. Expertis werkt rondom dit thema samen met wetenschappers van de Universiteit Twente om zo de nieuwste inzichten te integreren in de begeleidingstrajecten.

Werkwijze van Expertis

Afhankelijk van uw vraag en de wensen van de docenten zal er een begeleidingstraject op maat gemaakt worden. Expertis gaat uit van een training van twee dagdelen voorafgaand door een intake met de deelnemers. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Zicht op het toetsproces van de school (kwaliteit, frequentie, aansluiting bij curriculum, helderheid beoordelingscriteria en feedback voor de leerlingen)
  • Het onderwerp toetsen en evalueren bespreekbaar maken binnen de school/het team
  • Het verschil en belang van summatief en formatief toetsen
  • De huidige werkwijze van formatief toetsen in kaart brengen (opbrengstgericht werken, assessment for learning en diagnostisch toetsen)
  • Inzicht in de kansen binnen formatief handelen
  • Kennis en handvatten m.b.t. analyse en feedback en het aanpassen van instructie op basis van de verkregen inzichten van het monitoren
  • Feedbackvaardigheden
  • Het betrekken van leerlingen bij het formatief toetsen

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: training en begeleiding om formatief evalueren bewust binnen de eigen onderwijspraktijk in te zetten.
Voor wie is het interessant: docenten, begeleiders en teams.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: docenten die leerlingen inzicht geven in hun leerproces.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Simone Kessels - Onderwijsadviseur bij Expertis

Share This