033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Coachen van leraren

thema Didactisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina didactisch handelen » Coachen van leraren

Coachen van leraren

Werken er op uw school veel startende leraren of wilt u leraren die voor het eerst groep 3 of groep 8 krijgen extra ondersteunen? Denk dan eens aan individuele coaching door Expertis. Coaching is ook heel geschikt voor ervaren leraren die hun didactisch handelen willen versterken of om de kwaliteit van het hele team te verbeteren. Want ook een leraar is nooit uitgeleerd.

 

Individuele coaching gericht op didactisch handelen

Een leraar moet veel vaardigheden bezitten. Zo is het natuurlijk belangrijk dat de leraar inhoudelijk veel weet over allerlei uiteenlopende vakken en dat hij heldere instructies geeft. Een goede leraar betrekt en activeert leerlingen en biedt duidelijkheid en structuur. Bovendien is het belangrijk om een goed klassenmanagement te creëren met een taakgerichte werksfeer. Als leraar moet u stevig in uw schoenen staan, oudergesprekken voeren en omgaan met verschillen in de klas. Daarbij staat u soms voor extra uitdagingen als u voor het eerst lesgeeft aan een groep die specifieke kennis vereist. In zo’n geval is het prettig om een beroep te kunnen doen op een externe coach, zodat u als leraar het beste uit uzelf haalt en u blijft ontwikkelen.

Met individuele coaching bij Expertis werkt de leraar aan zijn ontwikkeling en vaardigheden. Hij werkt aan zijn eigen leervragen en maakt samen met de coach van Expertis en de schooldirecteur een plan dat past bij de leerbehoefte en die van de school. De coaching bestaat onder andere uit kennis vergroten, samen voorbereiden, oefenen en observaties met feedback om de voortgang te monitoren. Want ook een leraar is nooit uitgeleerd.

 

Coaching startende leraren

Startende leraren hebben extra begeleiding nodig. Een eerste jaar voor de groep brengt veel vragen met zich mee. Omdat er op veel scholen een tekort aan leraren is, lukt het niet altijd de startende leraar de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft. Expertis kan deze coaching voor uw startende leraren verzorgen.
Werken er op uw school of binnen uw scholengroep veel startende leraren? Dan kan een netwerk voor startende leraren een oplossing bieden. Binnen het netwerk kunnen de nieuwe leraren met elkaar ervaringen uit wisselen en tips krijgen van deskundigen. Expertis werkt graag met u samen om een dergelijk netwerk op te zetten en te leiden.

 

Beeldcoaching

Bij beeldcoaching wordt gebruik gemaakt van videobeelden. Daardoor is het een krachtige en praktische manier van coachen, waarmee u persoonlijke vaardigheden op het gebied van interactie, klassenmanagement en didactiek versterkt en ontwikkelt. Door samen de videobeelden terug te kijken en te bespreken, reflecteert de leraar op zijn eigen gedrag en handelen. Dit werkt effectiever dan verbale feedback. Vanuit de kwaliteiten van de leraar wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Voor individuele leraren en teams
Beeldcoaching kan ingezet worden om individuele vaardigheden van de leraar te versterken. Bijvoorbeeld als het gaat om orde houden, instructies geven, omgaan met verschillen, interactie met bepaalde leerlingen.
Maar het kan ook ingezet worden als krachtig middel om de kwaliteit van lesgeven van het hele team te versterken. De beelden kunnen gebruikt worden voor intervisie en voorbeelden voor good practice binnen het team.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem en Simone Kessels.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: coaching voor startende en meer ervaren leraren en beeldcoaching.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, directie en besturen.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: door coaching helpen we leraren het beste uit zichzelf te halen. Met persoonlijke aandacht en ondersteuning, verbetert hun didactisch handelen en blijven zij zich ontwikkelen.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Simone Kessels - onderwijsadviseur bij Expertis

Share This