033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Co-teaching

thema Didactisch handelen

Co-teaching

Vergroot het vakmanschap van de leraar

Het ambacht van leraar is razend interessant en tegelijkertijd zeer complex. Van leraren wordt gevraagd gedurende de schooldag een breed palet aan pedagogische en didactische interventies in te zetten. Soms zijn er momenten in de loopbaan van een leraar dat dit niet vanzelf gaat. Denk daarbij aan startende leraren, leraren met een moeilijke groep of een schoolteam met een gemeenschappelijk onderwijsdoel. Co-teaching is een zeer krachtige manier om actief te werken aan vakmanschap.

 

Wat is co-teaching?

  • Co-teaching is een effectieve manier van coaching-on-the-job, die de handelingsvaardigheid van leraren versterkt.
  • Het is een krachtige vorm om het handelen van alle leraren die graag ondersteuning willen te verbeteren.
  • Co-teaching heeft invloed op de vaardigheden en attitude van een leraar.
  • Co-teaching is inzetbaar van de startende leraar tot een excellente leraar die zichzelf wil ontwikkelen.

De kern van co-teaching is dat het leerproces plaatsvindt op het moment zelf, in de klas en tijdens de les. De leraar ziet op die manier direct wat verandering van eigen gedrag met de groep doet. Co-teaching kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, doordat de leraar en coach samen voor de klas staan is ook de coach kwetsbaar. Co-teaching is goed inzetbaar bij leraren met een concrete onderwijsvraag én bij schoolteams met een gemeenschappelijk doel (bijvoorbeeld het verbeteren van instructievaardigheden).

 

Verschillende soorten co-teaching

Expertis biedt drie vormen van begeleiding in co-teaching. Persoonlijke coaching, co-teaching als middel om gemeenschappelijk doel te bereiken (team-teaching) en een korte opleiding tot co-teacher.

 

Persoonlijke coaching

De persoonlijke coaching is erop gericht een leraar actief te ondersteunen op een persoonlijk ontwikkeldoel. Dit doel kan zowel pedagogisch- als didactisch van aard zijn. De kracht van co-teaching is dat de leraar zijn vakmanschap ontwikkelt tijdens de les: in de eigen situatie, met de eigen groep en binnen de eigen school. Op deze manier is het eenvoudiger om nieuwe vaardigheden toe te passen in de eigen praktijk. Enkele ervaringen van leraren:

‘Mijn co-teaching traject is heel positief geweest en heeft mijzelf een stuk sterker gemaakt. Voorafgaande aan de sessies zat ik in een diep dal, waar ik zelf niet uit kon komen. Wouter heeft mij geholpen om weer relaxter voor de klas te staan. Ik ben gaan inzien wat ik kan en dat wat ik doe goed is.  De sessies die Wouter en ik hebben gedaan in mijn groep waren fijn, de leerlingen reageerden elke keer enthousiast als hij binnen kwam. Door zijn goede en fijne ondersteuning heeft Wouter mij uit het dal gehaald.’

‘Ik heb de co-teaching sessies als zeer waardevol ervaren. Gelijk na de eerste sessie kreeg ik handige handvatten die ik vrijwel direct in kon zetten in de praktijk. Dit waren vaak kleine tips waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben. De communicatie met de co-teacher was open en eerlijk en gericht op het gebruiken van mijn krachten. Na de drie sessies kan ik zeggen dat ik meer ontspannen en zelfverzekerd voor de groep sta en het plezier in het lesgeven weer terug is.’

Team teaching

Teams die gezamenlijk aan een onderwijsdoel werken (denk aan EDI, formatief handelen, vergroten pedagogisch handelen) kunnen co-teaching inzetten om vaardigheden te vergroten. De adviseur van Expertis start met de leraren op het onderwijsdoel te coachen met behulp van co-teaching. Vervolgens kunnen leraren de meest basale co-teaching technieken ook toepassen tijdens consultatie bij collega’s. Daarmee wordt voorkomen dat leraren enkel observeren maar ook ‘good practices’ in de praktijk met elkaar delen.

Korte opleiding tot co-teacher 

Expertis biedt een korte opleiding tot co-teacher aan van vier dagdelen. De opleiding is geschikt voor iedereen die leraren begeleidt of wil begeleiden: schoolleiders, teamleiders, intern begeleiders, specialisten en expertleraren. Tijdens de opleiding wordt co-teaching vanuit een breder perspectief bekeken en leren de deelnemers de basisbeginselen van coaching. Daarnaast worden de essenties van co-teaching uitgediept en maken deelnemers persoonlijke leerdoelen concreet. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar de eigen school of klas. Aan de hand van een video-opname van de co-teachingsessie evalueren we gezamenlijk en stellen nieuwe leerdoelen.

Indien gewenst is het ook mogelijk één extra dag op de werkvloer gecoacht te worden door de adviseur van Expertis.

In-company training tot co-teacher

De korte opleiding tot co-teacher kan ook in-company gevolgd worden door bijvoorbeeld een groep specialisten. Het grote voordeel is dat de adviseur van Expertis direct mee kan kijken in de lespraktijk van de school en de deelnemers ook tijdens de voor- en nabesprekingen kan coachen.

Meer informatie over co-teaching?

Neem contact op met Wouter Siebers. Wouter is inzetbaar als co-teacher en traint ook groepen met bijvoorbeeld expertleraren, specialisten of intern begeleiders om co-teaching in te zetten als coaching instrument.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Wouter Siebers en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 14 67 62 of stuur me een e-mail.

 

Lees hier het artikel ‘Aan de slag met co-teaching’ uit vakblad Beter Begeleiden (LBBO).

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling. Dat kan alleen in een klimaat van wederzijds vertrouwen en met een krachtige feedbackcultuur in alle lagen van de schoolorganisatie.”

Wouter Siebers - Adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This