033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Co-teaching

thema Pedagogisch Handelen

Co-teaching

Actief werken aan vakmanschap

Het ambacht van leraar is razend interessant en tegelijkertijd zeer complex. Van leraren wordt gevraagd gedurende de schooldag een breed palet aan pedagogische en didactische interventies in te zetten. Soms zijn er momenten in de loopbaan van een leraar dat dit niet vanzelf gaat. Denk daarbij aan startende leraren, leraren met een moeilijke groep of een schoolteam met een gemeenschappelijk onderwijsdoel. Co-teaching is een zeer krachtige manier om actief te werken aan vakmanschap.

 

Wat is co-teaching?

  • Co-teaching is een effectieve manier van coaching-on-the-job, die de handelingsvaardigheid van leraren versterkt.
  • Het is een krachtige manier om het handelen van alle leraren die graag ondersteuning willen te verbeteren.
  • Co-teaching heeft invloed op de vaardigheden en attitude van een leraar.
  • Co-teaching is inzetbaar van startende leraren tot aan excellente leraren die zichzelf willen ontwikkelen.

De kern van co-teaching is dat het leerproces plaatsvindt in het moment zelf, in de klas en tijdens de les. De leraar ziet op die manier direct de impact van verandering van eigen gedrag op de groep. Co-teaching kenmerkt zich door gelijkwaardigheid. Doordat de leraar en coach samen voor de klas staan is ook de coach kwetsbaar. Co-teaching is goed inzetbaar bij leraren met een concrete onderwijsvraag én bij schoolteams met een gemeenschappelijk doel (bijvoorbeeld het verbeteren van instructievaardigheden).

Meer informatie over co-teaching?

Neem contact op met Wouter Siebers. Wouter is inzetbaar als co-teacher en traint ook groepen met bijvoorbeeld expertleraren, specialisten of intern begeleiders om co-teaching in te zetten als coaching instrument.

Praktische informatie over ons aanbod

Praktische informatie over ons aanbod

Wat is het: Individuele coaching on the job om zo het handelingsrepertoire van een leraar in korte tijd te vergroten.
Voor wie is het interessant: leraren
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: leraren die onderwijs van hoge kwaliteit bieden en duurzaam inzetbaar zijn/blijven.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Wouter Siebers en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 14 67 62 of stuur me een e-mail.

 

Lees hier het artikel ‘Aan de slag met co-teaching’ uit vakblad Beter Begeleiden (LBBO).

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling. Dat kan alleen in een klimaat van wederzijds vertrouwen en met een krachtige feedbackcultuur in alle lagen van de schoolorganisatie.”

Wouter Siebers - Adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This