033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lesson Study

thema Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Lesson Study

Leraren die door de ogen van leerlingen goed doordachte lessen ontwerpen. Dat is Lesson Study. Bij Lesson Study ligt de focus op het leren van de leerlingen, waarbij een onderzoekende houding van de leraar essentieel is. Lesson Study verhoogt de kwaliteit van de lessen en draagt bij aan de professionalisering van leraren.

Lesson Study geeft leraren de mogelijkheid om:

  • te begrijpen hoe leerlingen leren;
  • te begrijpen hoe ze leerlingen moeten benaderen;
  • te herkennen wanneer leerlingen nieuwe dingen leren;
  • beter les te geven.

Een Lesson Study cyclus opzetten op uw school

We zijn als adviseurs van Expertis gegrepen door de mooie werkwijze van Lesson Study. Wij begeleiden leraren en onderwijsteams om Lesson Study op hun school goed op te zetten, te ontwikkelen en uit te voeren. Lesson Study is geschikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. 
Bij Lesson Study ontwerpen leraren met elkaar een onderzoeksles, die ze vervolgens geven, bekijken en analyseren. Door met elkaar de les te evalueren, aan te passen en opnieuw te geven, leren ze veel van en met elkaar. Want het is uniek dat leraren bij elkaar in de les aanschuiven, meekijken, leerlingen observeren, elkaar feedback geven en samen lessen ontwerpen.

Een Lesson Study traject is intensief, maar de investering betaalt zich snel terug. Lesson Study vindt plaats in een veilige omgeving met collega’s, die allemaal gefocust zijn op het optimaliseren van het leren van de leerlingen. Met Lesson Study kan het team:

  • betere vragen leren stellen aan de leerlingen;
  • didactische en pedagogische kennis en vaardigheden ontwikkelen door een collega’s te zien lesgeven;
  • de lessen beter plannen;
  • de klassenorganisatie beter onder de knie krijgen;
  • betekenisvolle doelen stellen met de leerlingen;
  • inhoudelijk dichter tot elkaar komen.

Natuurlijk werken wij ook graag met u samen bij een goede borging en continuering van Lesson Study. Duurzame schoolontwikkeling en eigenaarschap zijn hierin sleutelwoorden.

Wetenschappelijk onderbouwing

Lesson Study is een werkwijze, afkomstig uit Japan, waarbij een beroep wordt gedaan op het vakmanschap van de leraar. Tijdens een Lesson Study cyclus wordt een vertaalslag gemaakt vanuit de wetenschap naar de praktijk. Expertis Onderwijsadviseurs werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en hogeschool Windesheim. Samen doen we onderzoek naar de effecten van Lesson Study bij leraren en het leren van de leerlingen.

NIEUW: Het is nu ook mogelijk om bij Expertis de opleiding tot Lesson Study procesbegeleider te volgen!

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels en Brigitta Mathijssen.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: een intensieve training voor leraren, intern begeleiders en schooldirectie om Lesson Study op een effectieve manier te introduceren, op te zetten en te borgen op school.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Wat levert het op: leraren leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen voor te bereiden, te ontwerpen en aan te passen aan behoeftes van de leerlingen.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Brigitta Mathijssen en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 01 of stuur me een e-mail.

 

Brigitta Mathijssenis onderwijsadviseur bij Expertis

Lees hier hoe Basisschool Het Baken Lesson Study succesvol inzette om te werken aan een lerende cultuur. 

We zochten met elkaar naar een manier om vanuit een lerende schoolcultuur de talenten en specialismen binnen ons team zo goed mogelijk te gebruiken. De kracht zat voor ons in de samenwerking tussen leraren.”

Lees het interview met schoolleider Thijs Hagen. 

Share This