033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Aan de slag met een 'moeilijke' groep

thema Pedagogisch Handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen » Een ‘moeilijke’ groep

Aan de slag met een ‘moeilijke’ groep

Een positief klassenklimaat en een taakgerichte werksfeer

Een positief groepsklimaat voorkomt veel gedragsproblemen. Groepen maken altijd een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming vinden plaats in elke groep, ook in uw klas. In deze fases bepalen de groepsleden bewust en onbewust hoe ze zich als groep zullen gaan gedragen.

  Om tot een goed werkende groep met een fijne sfeer te komen is het belangrijk om te anticiperen op de fases van groepsvorming. Als onderwijsprofessional is het van belang om kennis te hebben van de groepsvormingsfases. De fases verlopen als volgt: forming, storming , norming, performing en termination. Juist aan het begin van het schooljaar ligt een belangrijke kans. In de formingfase leren leerlingen elkaar (opnieuw) kennen. Het is belangrijk om hier expliciet aandacht aan te besteden. Daarna volgt de stormingfase. In deze fase worden de rollen bepaald. De leerkracht helpt met het oplossen van conflicten en het hanteren van groepsafspraken. Juist in deze fase wordt er bepaalt wat de regels zijn en hoe de groep zich gaat gedragen. In de daarop volgende fases liggen de normen in de groep zo goed als vast. Het is dus van belang om vóór de normingsfase te zorgen voor positieve normen in de groep.

  Adviseurs van Expertis werken graag met u samen aan een preventieve aanpak om tot een positief klassenklimaat en een taakgerichte werksfeer te komen. Maar ook op het moment dat het mis dreigt te gaan, werken de adviseurs van Expertis graag samen om het tij te keren. Zij kunnen dan samen met de groepsleerkracht(en), de directie en de groep werken aan een positief klassenklimaat en die taakgerichte werksfeer.

   

  Praktische informatie over ons aanbod

  Praktische informatie over ons aanbod

  Wat is het: Een acute interventie om samen met de groepsleraar, directie en de klas te werken aan een positief groepsklimaat, gericht op gewenst gedrag.
  Voor wie is het interessant: Leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, ib’ers en MT/directies.
  Welk type onderwijs: Primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
  Wat levert het op: Een positief klassenklimaat en een taakgerichte werksfeer.

  Stel mij gerust uw vraag.

  Ik ben Wouter Siebers en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 14 67 62 of stuur me een e-mail.

   

  Share This