033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Versterken van vakmanschap

Het ambacht van de leraar onder de loep

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Versterken vakmanschap

Korte opleiding

Versterken van vakmanschap

Wat leert de wetenschap ons nu over het effectief organiseren van het onderwijs en het realiseren van een prettige groepssfeer? Hoe kunnen alle leerlingen tot leren komen, waarbij wordt gestart met een stevige basisaanpak en waar nodig gedifferentieerd wordt? Hoe kan de vakvrouw- of man voor de klas zich richten op het lesgeven in basisvaardigheden en kennisoverdracht en welke rol speelt directe instructie hierbij?

Lesgeven in het basisonderwijs is een ambacht: een prachtig beroep dat je moet leren. Dat leren lesgeven doe je een leven lang: niet alleen op de lerarenopleiding, maar ook tijdens je loopbaan is het van belang je vak steeds onder de loep te nemen en je er verder in te verdiepen. Vanuit een relatie met leerlingen lever je dagelijks een fundamentele bijdrage aan het leren van leerlingen. Het is dan ook van groot belang dat er kwaliteit voor de klas staat: de leraar doet ertoe!

Verschillende beweegredenen kunnen aanleiding geven om dat vakmanschap te versterken. Misschien bent u een leraar die net is afgestudeerd en staat u open voor meer, of bent u een leraar met (al enige) ervaring en bent u op zoek naar mogelijkheden om kennis uit te breiden. Ook kan het zijn dat u behoefte heeft aan voeding om het vak goed te kunnen vormgeven omdat lesgeven nu eenmaal niet altijd gemakkelijk is. In al deze gevallen kan de korte opleiding Versterken van vakmanschap iets voor u zijn!

Beschrijving opleiding

In zes studiedagdelen wordt aandacht besteed aan zowel het pedagogische, organisatorische en vakinhoudelijke aspect van het lesgeven. Hierbij worden inzichten uit de cognitieve psychologie, denkend aan het werk van A. Ericsson, E.D. Hirsch en D. Willingham, T. Bennett als leidraad gebruikt. Ook kunnen we in de dagelijkse praktijk veel leren van het werk van Kees Vernooy, Tim Surma, Paul Kirschner, Erik Meester en Marcel Schmeier. Wat leert de wetenschap ons nu over het effectief organiseren van het onderwijs? Hoe komen leerlingen tot leren en hoe kan de vakvrouw- of man voor de klas zich richten op het lesgeven in basisvaardigheden en kennisoverdracht? En welke rol speelt directe instructie hierbij?

Bovenstaande zaken komen aan de orde, waarbij het lezen van literatuur en het gesprek hierover als een rode draad door de opleiding loopt. Ook werkt u, vanuit een gemeenschappelijke kennisbasis die wordt opgedaan, aan actiepunten die voor u in de praktijk een rol spelen. Opdat de bijeenkomsten bijdragen aan het vullen van uw rugzak met kennis over effectief lesgeven, u helpen om vol zelfvertrouwen voor de klas te staan en het ambacht onder de loep te nemen. U versterkt uw vakmanschap met als overkoepelend doel dat dit bijdraagt aan het vergroten van het leren van leerlingen. Daarnaast leert u de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk van uw schoolorganisatie. Op deze manier kunt u ook bijdragen aan het versterken van het handelen van uw collega’s en het realiseren van doorlopende lijnen in de school.

Doelen

Na afloop heeft u het volgende bereikt:

Inhoudelijke doelen

 • U kunt vertellen hoe leren werkt en welke rol daarbij is weggelegd voor de leraar;
 • U kunt vertellen wat het belang is van het preventief handelen op pedagogisch en didactisch vlak;
 • U weet waarom het van belang is om dezelfde minimumdoelen voor een groep te stellen;
 • U kunt beschrijven hoe u kunt werken aan een effectief klassenmanagement;
 • U weet welke rol instructie speelt bij het leren en hoe u dit in de praktijk effectief oppakt;
 • U neemt kennis van de doorlopende leeslijn, zowel rondom de technisch als rondom begrip;
 • U kunt de rol van kennis beschrijven en deze meenemen in het ontwerpen van uw onderwijs.

Persoonlijke doelen

 • U versterkt uw vakmanschap vanuit wetenschappelijke inzichten;
 • U kunt deze inzichten toepassen op een wijze die werkt voor u en uw klas;
 • U kunt actiepunten formuleren en deze gedurende de opleiding monitoren en bijstellen.

Locatie

Deze leergang vindt plaats in de Schakel in Nijkerk. De locatie is per trein en met de auto bereikbaar.

De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10

3862 CX Nijkerk

Doelgroep

 • Leraar basisonderwijs
 • Expertleraar/specialist
 • Intern begeleider

Prijs

€1.400,- per persoon. U schrijft zich in voor alle zes de bijeenkomsten samen. De prijs is inclusief:

 • Zes bijeenkomsten
 • Boeken op de leeslijst
  • Bennett, T. (2022). Regie in de klas. (G. Verbrugghen: vertaling en bewerking).
  • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn: een praktisch handboek voor de basisschool.
  • Hirsch, E.D. (2020). How to Educate a Citizen. The Power of Shared Knowledge to Unify a Nation.
  • Meester, E. (2021). Wetenswaardig: curriculumontwikkeling voor primair onderwijs.
  • Schmeier, M. (2020). Expliciete Directe Instructie 2.0: tips en technieken voor een goede les.
  • Schmeier, M. (2020). Bordwerk en aantekeningen: Slow teaching in de 21ste eeuw.
 • Achtergrondartikelen op de leeslijst
 • Vrijblijvende literatuursuggesties
 • Begeleiding rondom uw actieplan
 • Koffie, thee en water

  Data en tijdsinvestering

  Per bijeenkomst wordt een tijdsinvestering van 4-6 uur gevraagd. De bijeenkomsten vinden op zes donderdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur plaats in schooljaar 2022-2023:

  • 24 november 2022
  • 19 januari 2023
  • 16 februari 2023
  • 30 maart 2023
  • 11 mei 2023
  • 8 juni 2023

   Over de adviseurs

   De bijeenkomsten worden verzorgd door Wouter Siebers en Marita Eskes.

   Wouter Siebers
   Wouter Siebers werkt als onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hij begeleidt scholen in het versterken van pedagogisch- en didactisch handelen. Ook werkt hij samen met schoolteams aan het krachtig neerzetten van een professionele schoolcultuur. Wouter heeft gewerkt als leraar, gedragsspecialist en schoolleider. Op dit moment is hij ook projectleider van een methode voor sociaal-emotioneel leren. Vanuit zijn expertise schreef hij verschillende artikelen voor onderwijsvakbladen. Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling. Twitter: @MC_wouter

   Marita Eskes
   Marita Eskes werkt als senior adviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij in het basisonderwijs gewerkt als leraar, leescoördinator en remedial teacher. Marita schreef het positief ontvangen onderwijsboek Technisch lezen in een doorlopende lijn (Uitgeverij Pica) en schrijft geregeld artikelen en blogs over effectief lesgeven, leesonderwijs en de rol van kennis. Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs. Iedereen verdient het om geletterd te zijn! Twitter: @maritaeskes

   Schrijf u nu in voor de leergang Versterken van vakmanschap 2022-2023

   2 + 12 =

   Share This