033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Versterken van vakmanschap

Het ambacht van de leraar onder de loep

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Versterken vakmanschap

Korte opleiding

Versterken van vakmanschap

Wat leert de wetenschap ons over het effectief organiseren van het onderwijs en het realiseren van een prettige groepssfeer? Hoe kunnen alle leerlingen tot leren komen, waarbij wordt gestart met een stevige basisaanpak en waar nodig gedifferentieerd wordt? Hoe kan de vakvrouw- of man voor de klas zich richten op het lesgeven in basisvaardigheden en kennisoverdracht en welke rol speelt directe instructie hierbij? Tijdens deze korte opleiding nemen we het ambacht van leraar onder de loep en versterken we uw vakmanschap.

Lesgeven in het basisonderwijs is een ambacht: een prachtig beroep dat je moet leren. Dat leren lesgeven stopt nooit. U leert het vak niet alleen op de lerarenopleiding, maar ook tijdens uw loopbaan. Het is van belang uw vak steeds onder de loep te nemen en u er verder in te verdiepen. Vanuit een relatie met leerlingen levert u dagelijks een fundamentele bijdrage aan het leren. Het is dan ook van groot belang dat er kwaliteit voor de klas staat: de leraar doet ertoe!

Verschillende beweegredenen kunnen aanleiding geven om dat vakmanschap te versterken. Misschien bent u een leraar die net is afgestudeerd en zoekt u meer verdieping? Of u heeft al enige ervaring en u bent op zoek naar mogelijkheden om uw kennis uit te breiden. Ook kan het zijn dat u behoefte heeft aan voeding om het vak goed te kunnen vormgeven omdat lesgeven nu eenmaal niet altijd gemakkelijk is. In al deze gevallen kan de korte opleiding Versterken van vakmanschap iets voor u zijn!

Beschrijving opleiding

In acht studiedagdelen wordt aandacht besteed aan zowel het pedagogische, organisatorische en vakinhoudelijke aspect van het lesgeven. Hierbij worden inzichten uit de cognitieve psychologie, denkend aan het werk van A. Ericsson, E.D. Hirsch en D. Willingham als leidraad gebruikt. Ook kunnen we in de dagelijkse praktijk veel leren van het werk van leermeesters als Kees Vernooy, Tim Surma, Paul Kirschner en Erik Meester.

Het lezen van literatuur en het gesprek hierover loopt als een rode draad door de opleiding. Ook werkt u, vanuit een gemeenschappelijke kennisbasis die wordt opgedaan, aan actiepunten die voor u in de praktijk een rol spelen. Zodat de bijeenkomsten bijdragen aan het vullen van uw rugzak met kennis over effectief lesgeven, u helpen om vol zelfvertrouwen voor de klas te staan en het ambacht onder de loep te nemen. U versterkt uw vakmanschap met als overkoepelend doel dat dit bijdraagt aan het vergroten van het leren van leerlingen. Daarnaast leert u de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk van uw schoolorganisatie. Op deze manier kunt u ook bijdragen aan het versterken van het handelen van uw collega’s en het realiseren van doorlopende lijnen in de school.

Doelen

Na afloop heeft u het volgende bereikt:

Inhoudelijke doelen

 • U neemt kennis van belangrijke inzichten uit de cognitieve psychologie;
 • U kunt vertellen hoe leren werkt en welke rol daarbij is weggelegd voor de leraar;
 • U weet welke rol kennis speelt bij het ontwerpen van onderwijs;
 • U kunt vertellen wat het belang is van het preventief handelen op pedagogisch en didactisch vlak;
 • U kunt vormgeven aan hoge verwachtingen en heldere minimumdoelen;
 • U kunt beschrijven hoe u kunt werken aan een effectief klassenmanagement;
 • U weet welke rol instructie speelt bij het leren en hoe u dit in de praktijk effectief oppakt;
 • U weet hoe u effectief kunt vormgeven aan het onderwijzen van basisvaardigheden;
 • U krijgt handvatten om zowel procedurele als ook feitelijke leerstof te onderwijzen;
 • U kunt effectief gereedschap inzetten op een wijze die past bij uw klas.

Persoonlijke doelen

 • U versterkt uw vakmanschap vanuit wetenschappelijke inzichten;
 • U kunt deze inzichten toepassen op een wijze die werkt voor u en uw klas;
 • U kunt de verworven inzichten meenemen naar uw schoolteam;
 • U kunt actiepunten formuleren en deze gedurende de opleiding monitoren en bijstellen. 

Locatie

Deze opleiding vindt plaats in:

De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10

3862 CX Nijkerk

Doelgroep

 • Leraar basisonderwijs
 • Expertleraar/specialist
 • Intern begeleider

Prijs

€1650,- euro per persoon.

U schrijft zich in voor acht bijeenkomsten. De prijs is inclusief:

 • Acht bijeenkomsten
 • Boeken op de leeslijst
  • Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn: een praktisch handbook voor de basisschool.
  • Hirsch, E.D. (2020). How to Educate a Citizen. The Power of Shared Knowledge to Unify a Nation.
  • Meester, E. (2021). Wetenswaardig: curriculumontwikkeling voor primair onderwijs.
  • Overveld, K. (2019). Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep.
  • Schmeier, M. (2020). Expliciete Directe Instructie 2.0: tips en technieken voor een goede les.
  • Schmeier, M. (2020). Bordwerk en aantekeningen: Slow teaching in de 21ste eeuw.
 • Achtergrondartikelen op de leeslijst
 • Vrijblijvende literatuursuggesties
 • Begeleiding rondom uw actieplan
 • Koffie, thee en water

Data en tijdsinvestering

Per bijeenkomst wordt een tijdsinvestering van 4-6 uur gevraagd voor het lezen van literatuur en de voorbereiding. Er zijn acht donderdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur in schooljaar 2021-2022:

30 september
14 oktober
18 november
6 januari
10 februari
24 maart
14 april
19 mei

Over de adviseurs

De bijeenkomsten worden verzorgd door Wouter Siebers en Marita Eskes.

Wouter Siebers
“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”
Wouter werkt als onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hij begeleidt scholen in het versterken van pedagogisch- en didactisch handelen. Ook werkt hij samen met schoolteams aan het krachtig neerzetten van een professionele schoolcultuur. Wouter heeft gewerkt als leraar, gedragsspecialist en schoolleider. Op dit moment is hij ook projectleider van een methode voor sociaal-emotioneel leren. Vanuit zijn expertise schreef hij verschillende artikelen voor onderwijsvakbladen. Twitter: @MC_wouter

Marita Eskes
“Iedereen verdient het om geletterd te zijn!”
Marita werkt als senior adviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij in het basisonderwijs gewerkt als leraar, leescoördinator en remedial teacher. Marita schreef het positief ontvangen onderwijsboek Technisch lezen in een doorlopende lijn (Uitgeverij Pica) en schrijft geregeld artikelen en blogs over effectief lesgeven, leesonderwijs en de rol van kennis. Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs. Twitter: @maritaeskes

Schrijf u nu in voor de de korte opleiding Versterken van vakmanschap

12 + 11 =

Share This