033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep?

Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep?

Inzet onderwijsassistenten kan effectiever

Onderzoek laat zien dat de inzet van onderwijsassistenten regelmatig resulteert in slechtere leerresultaten. Gelukkig leert de wetenschap ons ook hoe het beter kan. Hoe zorg je voor een onderbouwde én effectieve inzet van onderwijsassistenten? In dit artikel wordt door Michel Freriks en Frank Studulski uiteengezet hoe de inzet van onderwijsassistenten wél een gouden greep kan vormen in het verbeteren van het onderwijs.

Maak kennis met onze dienstverlening

Op onze themapagina Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling lees je onder andere over onze dienstverlening op het gebied van audits en visitaties, datateams en de datateammethode, Lesson Study en professionele leergemeenschappen.

Op onze themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap lees je onder andere over onze dienstverlening op het gebied van bestuurlijke visitatie, het coachen van de schoolleiding, datamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Meer informatie

Auteur: Michel Freriks & Frank Studulski

Jaar van uitgave: 2024

Bron: Freriks, M. & Studulski, F. (2024). Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep? BSM 3 (2024). 22-25.