033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Hét rekencongres van 2024: ‘Sturen op 1S’

Donderdag 7 november 2024

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Hét rekencongres van 2024: ‘Sturen op 1S’

Hét rekencongres van 2024 – thema: ‘Sturen op 1S’

Donderdag 7 november 2024

Op donderdag 7 november 2024 organiseert Expertis Onderwijsadviseurs hét jaarlijkse rekencongres waarin je nieuwe inzichten krijgt over interessante ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs. Een live congres met dit jaar als thema ‘Sturen op 1S’. Meld je snel aan via het inschrijfformulier hieronder!

Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat bijna de helft van de leerlingen de basisschool verlaat met ernstige rekenachterstanden. Zij beheersen het 1S-niveau voor rekenen niet! Dit betekent dat zij onvoldoende gecijferd zijn om zich in de samenleving te kunnen redden. Hoe zorg je er voor dat alle leerlingen leren rekenen? En sturen op 1S, hoe doe je dat eigenlijk?

1S staat voor streefniveau, wij spreken liever over het standaard beheersingsniveau om naartoe te werken. We nemen je tijdens dit event graag mee hoe je binnen jouw school kunt sturen op 1S als leraar, kwaliteitscoördinator, ib’er en schoolleider.

Middels twee boeiende keynotes en verschillende workshops krijg je concrete handreikingen en adviezen die je op jouw school kunt toepassen.

Hét rekencongres van 2024!

Het programma

Tijd

Programma

09:30-09:55

Inloop & ontvangst

10:00-10:15

Opening door Gert Gelderblom & Iris van Vuuren

10:15-11:00

Keynote: Hoge verwachtingen binnen het rekenonderwijs 
De spreker wordt binnenkort bekend gemaakt!

11:00-11:30

Koffiepauze

11:30-12:15

Dr. Patrick Sins

Keynote: Reken op je leraar als het gaat om zelfregulerend leren 

12:15-13:15

Lunch

13:15-14:15

Workshop ronde 1

14:15-14:30

Koffiepauze

14:30-15:30

Workshop ronde 2

15:30-15:45

Afsluiting

15:45-16:30

Hapje & drankje

Keynotes

Keynote 1 | Hoge verwachtingen binnen het rekenonderwijs

Tijdens deze keynote word je bijgepraat over het belang van hoge verwachtingen binnen het rekenonderwijs. Wat zijn belangrijke inzichten en wat betekent dit voor de dagelijkse onderwijspraktijk? De naam van deze inspirerende spreker maken we binnenkort bekend!

Keynote 2 | Dr. Patrick Sins

Reken op je leraar als het gaat om zelfregulerend leren
Meer dan dertig jaar onderzoek naar zelfregulerend leren wijst uit dat leerlingen meer en beter leren als ze gereedschappen tot hun beschikking hebben en deze kunnen inzetten. Zelfregulerend leren is dus essentieel in het rekenonderwijs. Hoe kun je leerlingen gereedschappen aanleren die ze nodig hebben tijdens de rekenles, zodat ze er daadwerkelijk iets van opsteken?

Bij zelfregulerend leren beschikken leerlingen over een verzameling gereedschappen die zij kunnen gebruiken om een doel te behalen. Denk aan: het leren van kennis en/of vaardigheden. Strategieën voor zelfregulerend leren – zoals voorkennis activeren, jezelf motiveren, plannen, controleren van je begrip en de voortgang, het organiseren van informatie uit een rekensom enzovoorts – zijn gereedschappen die leerlingen inzetten op weg naar dat doel. Als leraar kun je aan bepaalde knoppen draaien zodat jouw leerlingen worden toegerust met de juiste gereedschappen. Patrick gaat tijdens zijn keynote uitgebreid in op dit onderwerp en deelt wetenschappelijke inzichten en praktische handelingsperspectieven.

Aansluitend heb je ruime keuze uit acht verschillende workshops. Tijdens deze workshops ga je zelf aan de slag met de wetenschappelijke inzichten rondom rekenonderwijs.

Praktische informatie

Voor wie?

Leraren, rekencoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren, intern begeleiders, schoolleiders en andere geïnteresseerden.

Datum en tijd:

Donderdag 7 november: 09:30 uur – 16:00 uur

Locatie:

Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Adres: Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik

Kosten:

€ 289,- per deelnemer

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderwijsadviseur Iris van Vuuren (iris.van.vuuren@expertis.nl) of via 06 – 45 80 23 25.

Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman

Dr. Patrick Sins

Dr. Sins is werkzaam als professor Educational Reform en lector Vernieuwingsonderwijs bij Thomas More Hogeschool. Hij coördineert diverse onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijseffectiviteit, lerarenprofessionalisering, brede vorming en zelfregulerend leren.  Tijdens de keynote ‘Reken op je leraar als het gaat om zelfregulerend leren’ neemt hij ons mee in dit thema. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de baas worden van hun leerproces als ze aan het rekenen zijn? Wat kan je als leraar doen om leerlingen de gereedschappen aan te leren die ze nodig hebben tijdens de rekenles, zodat ze er daadwerkelijk iets van opsteken? Zelfregulerend leren bestaat uit de verzameling gereedschappen die leerlingen in hun gereedschapskist beschikbaar hebben en die ze gebruiken om een doel te behalen. Dr. Sins gaat in op dit doel en de benodigde gereedschappen.

Workshops

Workshopronde 1

Reken op je leraar als het gaat om zelfregulerend leren - Door Ineke Vermeulen

In deze workshop ontwerp je vanuit nieuwe inzichten en kennis scripts voor je eigen rekenles, die je meteen kunt toepassen in de praktijk. Je breidt jouw gereedschapskist uit! Deze workshop sluit aan op de keynote van dr. Patrick Sins. Zelfregulerend leren leer je niet zelfregulerend. De leraar kan hierin het verschil maken. De leerling expliciet strategieën aanleren bij de rekenles is een eerste stap. Hoe doe je dat, waar begin je mee en hoe ziet zo’n rekenles er dan uit?

Hoog aanbod én hoge verwachtingen voor alle leerlingen m.b.t. rekenen - Door Luuc Willering

Uit onderzoek blijkt dat de verwachtingen die leraren van leerlingen hebben, vaak onbewust, van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen. Uitgaan van hoge, reële verwachtingen van iedere leerling is dan ook essentieel om het leerpotentieel optimaal te kunnen benutten en daarmee kansengelijkheid te vergroten. Maar hoe zorg je er als leraar voor dat je tijdens het geven van een rekenles handelt op basis van hoge en reële verwachtingen? Tijdens deze workshop gaan we in op deze en andere aanverwante vragen. Daarbij ontvang je handreikingen die je helpen jouw rekenonderwijs op basis van hoge en reële verwachtingen vorm te geven.

Als schoolleider/rekencoördinator sturen op 1S - Door Julia Vrolijk

Als schoolleider of rekencoördinator speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van het rekenonderwijs. Als je op een goede manier stuurt, kun je samen met je team de rekenresultaten verbeteren. Maar hoe kun je die rol het meest effectief invullen? Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien? En waar moet je rekening mee houden tijdens een verbetertraject? Tijdens deze workshop word je aangezet tot het nadenken over de invulling van jouw eigen rol en krijg je praktische handvatten voor de eigen praktijk. We bekijken deze vanuit een rekeninhoudelijk perspectief en vanuit het perspectief van verandermanagement.

Automatiseren: een sterke basis - Door Anke Kregting

Hoe ziet een goede automatiseringsoefening eruit? Hoe vaak moeten we aandacht besteden aan automatiseren? Welke inhoud van mijn oefeningen is effectief? Tijdens deze workshop krijg je antwoord op deze vragen.

Steeds meer scholen besteden extra aandacht aan de basisvaardigheden van het rekenonderwijs. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van leerlingen in andere vakken op school, in hun verdere schoolloopbaan en in de maatschappij. Automatiseren verdient een vaste plaats in het rekenonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen goed kunnen automatiseren en het behalen van goede resultaten, dus het sturen op 1S.

Blokvoorbereidingen rekenen - Door Brigitta Mathijssen

Een rekenmethode is gemaakt voor de gemiddelde school, – klas en – leerling. En die hebben we meestal niet. Met behulp van blokvoorbereiding kun je weloverwogen keuzes maken, heb je duidelijk zicht op wat je het aankomende blok behandelt en kun je je onderwijs effectief evalueren. Zo zorg je voor een passend rekenaanbod voor elke leerling, waarbij je stuurt op 1S. Neem de handleiding van jouw methode mee naar de workshop. Je krijgt praktische tips en je start met de blokvoorbereiding voor de komende periode.

Workshopronde 2

Hoog aanbod én hoge verwachtingen voor alle leerlingen m.b.t. rekenen - Door Luuc Willering

Uit onderzoek blijkt dat de verwachtingen die leraren van leerlingen hebben, vaak onbewust, van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen. Uitgaan van hoge, reële verwachtingen van iedere leerling is dan ook essentieel om het leerpotentieel optimaal te kunnen benutten en daarmee kansengelijkheid te vergroten. Maar hoe zorg je er als leraar voor dat je tijdens het geven van een rekenles handelt op basis van hoge en reële verwachtingen? Tijdens deze workshop gaan we in op deze en andere aanverwante vragen. Daarbij ontvang je handreikingen die je helpen jouw rekenonderwijs op basis van hoge en reële verwachtingen vorm te geven.

Vanuit de rol als schoolleider/rekencoördinator sturen op 1S - Door Julia Vrolijk

Als schoolleider of rekencoördinator speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van het rekenonderwijs. Als je op een goede manier stuurt, kun je samen met je team de rekenresultaten verbeteren. Maar hoe kun je die rol het meest effectief invullen? Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien? En waar moet je rekening mee houden tijdens een verbetertraject? Tijdens deze workshop word je aangezet tot het nadenken over de invulling van jouw eigen rol en krijg je praktische handvatten voor de eigen praktijk. We bekijken deze vanuit een rekeninhoudelijk perspectief en vanuit het perspectief van verandermanagement.

Rijke rekenvragen - Door Mina Marghich

We zien dat rekenmethodes veel tijd investeren in het leren en oefenen van feitenkennis en procedures. Wat we minder vaak zien is dat leerlingen deze kennis en vaardigheden ook leren toepassen in voor hen onbekende situaties. Denk aan situaties waarin ze ook echt een probleem dienen op te lossen, redeneren en creatief met rekenen-wiskunde om moeten gaan. Dit is echter ook een essentieel onderdeel van reken-wiskundige bekwaamheid. Rijke rekenvragen zijn hogere ordevragen die wiskundig denken uitlokken. Het zijn niet alleen vragen over feiten en procedures, maar ook vragen die gericht zijn op onder andere wiskundig probleem oplossen, creatief denken, analyseren, kritisch denken en redeneren.

Tijdens deze workshop duiden we wat rijke rekenvragen zijn en welke kracht er van deze vragen uitgaat. We verkennen voorbeelden van rijke rekenvragen bij de verschillende rekendomeinen in het reken- wiskundeonderwijs. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien hoe je zelf van een lagere orderekenvraag een rijke rekenvraag kunt maken. We bieden je handvatten om zelf in de praktijk rijke rekenvragen te ontwerpen die het actief leren van leerlingen stimuleren.

Automatiseren Good practice voorbeeldschool 'Sturen op 1S’ - Door Jitske Zwart

Uit het rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat scholen meer van elkaar zouden mogen leren om tot de beste resultaten te komen. Tijdens deze workshop delen we ‘good practices’ die in de praktijk hebben bewezen effectief te zijn. Ontdek hoe andere scholen de befaamde ‘1S’ hebben behaald en leer welke stappen jij kunt nemen om hetzelfde succes te bereiken.

Wat kun je verwachten?
– Inzicht in succesvolle onderwijsstrategieën.
– Praktische tips en handvatten voor directe toepassing in jouw school.
– Uitwisseling van ervaringen en ideeën met collega-onderwijsprofessionals.
– Inspiratie en motivatie om het onderwijs op jouw school naar een hoger niveau te tillen.

Hoe stel ik een schoolplan A3 op met gerichte doelen m.b.t. het rekenonderwijs?- Door Brigitta Mathijssen

Het schoolplan geeft richting aan het werk van iedereen in de school. Om te zorgen dat iedereen wil bijdragen aan de gemeenschappelijke doelen in dit plan, is het belangrijk dat iedereen zich eigenaar weet van de gemaakte afspraken. In de beknoptheid schuilt de kracht: een compact schoolplan op één A3. In de workshop delen wij het format ‘compact schoolplan’ en krijg je tips om op basis van gezamenlijkheid, eigenaarschap, betrokkenheid en draagvlak, gerichte doelen voor het rekenonderwijs te ontwikkelen (waarbij je stuurt op 1S) en deze uit te werken in acties die goed te monitoren zijn. Zijn er op jouw school al doelen m.b.t. het rekenonderwijs? Neem ze mee!

Meld je aan voor het rekencongres van 2024: ‘Sturen op 1S’

Een sfeerimpressie van het zeer geslaagde rekencongres van 2023!

Share This