033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Dortie Mijs

Dortie Mijs

”Leren om zelf je leeslessen te verbeteren en de kunst afkijken bij elkaar: dat is de kroon op het werk van iedere leerkracht.”

Wat kan Dortie voor u betekenen?

Dortie kan scholen helpen om taal- en leesonderwijs te verbeteren. Dortie: ”Leren om zelf je leeslessen te verbeteren en de kunst afkijken bij elkaar: dat is de kroon op het werk van iedere leraar.” Ook adviseert Dortie de PO-raad over taal- en leesonderwijs.

Expertises

 • Taal/leesverbetertrajecten in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Implementatie en monitoring van effectieve schoolverbeteringstrajecten.
 • Onderwijskundig leiderschap.
 • Effectief leerkrachtgedrag.
 • Opbrengstgericht werken.
 • Gediplomeerd taalspecialist.
 • Gecertificeerd Close Reading-trainer.

Laatste grote projecten

 • Stap voor Stap Beter Begrijpend Lezen.
 • Ontwikkeling van het ontwikkelassessment PO in opdracht van de PO-Raad.
 • Advisering van primaire scholen in verschillende taal-leesverbetertrajecten in het land.
 • Verzorgen van lezingen/ workshops over effectief- en opbrengstgericht leesonderwijs.
 • Begeleiden van taalpilots als taal/leesexpert bij de PO-Raad.
 • Lid van de Kenniskring Doorlopende leerlijnen van Kees Vernooy, lector bij de Hogeschool Edith Stein.
 • Onderzoeker in een SLOA-traject voor de ontwikkeling van een leestoets in het voortgezet onderwijs.
Covers close reading

Thema’s

Taal / Leesonderwijs

 

Contact

Dr. Dortie Mijs
06 – 54 37 38 95
dortie.mijs@expertis.nl

Share This