033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Jitske Zwart

Jitske Zwart

Jitske heeft als leraar en als intern begeleider ervaring in zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs. Naast haar werk op school deed zij de studie Leerspecialist (Master SEN). Jitske vindt het belangrijk dat elk kind gelijke kansen krijgt. Dit betekent dat dat we hoge verwachtingen hebben en dat er duidelijke doelen gesteld worden. Zo kunnen leerlingen zich nieuwe kennis eigen maken, zelfvertrouwen ontwikkelen en verder komen in de maatschappij.

Wat kan Jitske voor u betekenen?

Door haar ervaring in de praktijk kan zij goed de vertaling tussen theorie en praktijk maken. Zij kan schoolteams begeleiden in het verbeteren van het didactisch handelen door het geven van gerichte trainingen, klassenbezoeken en feedback. Hierbij wordt gekeken naar wat goed gaat, wat in ontwikkeling is en wat er nog beter kan.

Expertises
  • Expliciet Directe Instructie (EDI)

  • Rekenen

  • Pedagogisch handelen

  • Coachen

  • Ouderbetrokkenheid

Share This