074 - 85 16 516 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Marianne Espeldoorn

Marianne Espeldoorn

Marianne is specialist op het gebied van rekenen in het primair- en voortgezet onderwijs. Zij werkt landelijk en is verbonden aan Expertis Onderwijsadviseurs. Marianne vindt het belangrijk om van en met elkaar te leren. Samenwerken met haar, betekent samen werken aan succes.

Wat kan Marianne voor u betekenen?

Marianne adviseert en ondersteunt scholen bij het behalen van hun doelen. Zij heeft daarbij aandacht voor de integrale ontwikkeling van de school. Voortdurend wordt gezocht naar de verbinding tussen theorie en praktijk. Ook wordt samen de wenselijke en de reële situatie verkend. Het doel: het versterken en verdiepen van de vaardigheden van docenten en leraren. Elkaar een stap verder brengen. Van en met elkaar leren staat centraal.

Expertises
 • Rekenen/wiskunde onderwijs in primair en voortgezet onderwijs
 • Integrale schoolontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
 • Handelingsgericht werken / 1-zorgroute
 • Omgaan met verschillen
 • Coachen van leraren en docenten
Recente projecten
 • SPOE Enschede: Integrale schoolontwikkeling en rekenverbetertrajecten.
 • SKOE Enschede: Rekenverbetertrajecten.
 • PO Raad / Projectbureau Kwaliteit: Monitoring rekenopbrengsten en rekenbeleid in po.
 • School aan Zet: Monitoring schoolontwikkeling po en vo.
 • Alexanderschool Bennekom, Zevenster Denekamp: Rekenverbetertraject in combinatie met implementatie 1-zorgroute.
 • SBO Enschede en Neede: Rekenverbetertrajecten.
 • Kentalis cluster 2: Rekenverbetertraject.
Publicaties
 • Publicaties over resultaten van het onderzoek: ‘Beeld van het rekenonderwijs van leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs’ in Volgens Bartjens, JSW en SLO- Context.
 • Kwaliteitskaart ‘Een goede rekenstart’ voor PO Raad.
 • De instructie staat centraal. Samen rekenen in het VMBO, een voorbeeld (2012). Volgens Bartjens, jaargang 31, special vo-mbo 2
 • Leerlingen en leerkrachten over hun rekenonderwijs.  JSW, november 2010.
 • Beeld van het rekenonderwijs. Rekenonderwijs door de ogen van leerkrachten en leerlingen. Volgens Bartjens, jaargang 29, 2009/2010, nr. 3
 • Kwaliteitskaart: Een goede rekenstart bij kleuters. School Aan Zet (2013).
Nevenfuncties
 • Expert bij School aan Zet voor de thema’s Opbrengstgericht werken, Omgaan met verschillen en Rekenen.
 • Steunpunt Taal en Rekenen voor VO: Advies Rekenbeleid in VO en MBO.
Share This