033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Marianne Espeldoorn

Marianne Espeldoorn

 

“Samen werken aan succes is leren van en met elkaar!” 

Marianne heeft veel ervaring in het onderwijs. Ze werkte jarenlang in het primair onderwijs als leraar in alle bouwen, ze was lid van de directie en opleidingsdocent aan de PABO. Marianne adviseert scholen op allerlei gebieden. 

Marianne is specialist op het gebied van rekenen in het primair- en voortgezet onderwijs. Zij werkt landelijk en is verbonden aan Expertis Onderwijsadviseurs.

Wat kan Marianne voor u betekenen?

Marianne adviseert en ondersteunt scholen bij het behalen van hun doelen. Zij heeft aandacht voor de integrale ontwikkeling van de school. Daarbij wordt de verbinding tussen theorie en praktijk gemaakt. Door middel van de professionele dialoog zoeken we samen naar doordachte en haalbare oplossingen voor de onderwijspraktijk. De kwaliteit van het onderwijs maak je samen met veel aandacht voor het verdiepen van de kennis en vaardigheden van de professional. 

Expertises
 • Gecertificeerd Lesson Study procesbegeleider.
 • Versterken didactisch handelen in het rekenonderwijs.
 • Effectief reken- en leesonderwijs.
 • Kwaliteitsbeleid.
 • Integrale schoolontwikkeling.
 • Coaching.
Recente projecten
 • Lesson Study: Een professionaliseringsaanpak voor leraren in het primair- en voortgezet onderwijs. Door te kijken naar leerlingen je lessen verbeteren.
 • Effectief reken- en leesonderwijs. Verbeteren van de onderwijskwaliteit door middel van het versterken van leerkrachtvaardigheden.
 • Diverse rekenverbetertrajecten met aandacht voor rekendidactiek, differentiatie, sterke rekenaars en werkwijze in de onderbouw.
 • Kwaliteitszorg: analyse van de onderwijspraktijk, planmatige aanpak in diverse onderwijsplannen en borging van onderwijskwaliteit.
Publicaties
 • Cijvat, I. & Espeldoorn-Finke, M.(2019). Lesson Study: Kijken naar leerlingen. Een professionaliseringsaanpak voor het basisonderwijs. Huizen: Uitgeverij PICA
 • I. & Espeldoorn, M. (2019). Een nieuwe rekenmethode kiezen en implementeren. JSW
 • Cijvat, I. & Espeldoorn, M. (2018): Rekensterke kleuters uitdagen. HJK
 • Cijvat, I.& Espeldoorn, M. (2017). De rekenmethode anders vasthouden.

Thema’s

Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling
Reken-wiskundeonderwijs
Didactisch handelen

 

Contact

Drs. Marianne Espeldoorn – Finke
06 – 54 38 42 55
marianne.espeldoorn@expertis.nl

Share This