033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Ina Cijvat

Ina Cijvat

Ina werkte op verschillende plekken binnen het onderwijs, en dat doet ze nog steeds met veel enthousiasme. Na een start als leraar en intern begeleider, is zij nu al jaren onderwijsadviseur.

Wat kan Ina voor u betekenen?

Samen met besturen en scholen werkt Ina aan de kwaliteit van het onderwijs. De belangrijkste basis voor goed onderwijs zijn de kennis en vaardigheden van de leraar. Die is uiteindelijk essentieel om kinderen alle kansen te geven om in deze complexe maatschappij te kunnen functioneren. Daarnaast zijn samenwerking in een professionele cultuur binnen een team en onderwijskundig leiderschap belangrijk om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en verdieping van het onderwijs duurzaam is.

Expertises
 • Gecertificeerd Lesson Study procesbegeleider
 • Kwaliteitsbeleid op school- en bestuursniveau
 • Onderwijskundig leiderschap
 • Integrale schoolontwikkeling
 • Sterke leerlingen
 • Effectief en doordacht rekenonderwijs
 • Didactisch handelen
 • Gecertificeerd Close Reading trainer
 • Thematisch onderwijs
Publicaties
 • Lesson Study: Kijken naar leerlingen (Pica, dec 2019).
 • Artikel JSW (januari 2019): Een nieuwe rekenmethode kiezen en implementeren.
 • Artikel JSW (januari 2019): Differentiëren in rekenonderwijs, Afstemmen op onderwijsbehoeften.
 • Artikel HJK (februari 2018): Rekensterke kleuters uitdagen.
 • Artikel JSW (mei 2017): Onderzoekende leraar – De rekenmethode anders vasthouden vraagt lef!
 • Handelingswijzer Passend onderwijs voor rekensterke kleuters.
 • Handelingswijzer Passend onderwijs voor sterke rekenaars.
 • Artikel LBBO (nov 2016): Het succes van EDI verklaard – link.
 • Differentiëren in het rekenonderwijs: Hoe doe je dat in de praktijk? (Graviant, 2016).
 • Eigenaarschap, alignment en continuous improvement (Pica, 2016).
 • Artikel BSM (nov 2014): De schoolleiding en ouderbetrokkenheid.
 • Kwaliteitskaart en publicatie (2013): Op weg naar meer excellente lezers.
 • Duurzame schoolontwikkeling (Pica, 2013).
Recente opdrachten
 • Adviseur ‘Goed Worden Goed Blijven’ en ‘Regie op OnderwijsKwaliteit’ voor de PO-Raad.
 • Docent module ‘Opbrengstgericht werken, taal- en rekenbeleid’ aan schoolleidersopleiding.
 • Begeleiden van PO- en (V)SO-scholen en besturen bij integrale school- en beleidsontwikkeling, onderzoekend leren en het optimaliseren van het lees- en rekenonderwijs.
 • Verzorgen van masterclasses, lezingen en workshops.
 • Medewerking aan onderzoeksproject UU ´Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderWijs (GROW)´.
 • Voeren van ambitie-, thema- en reflectiegesprekken voor School aan Zet.
Share This