033 - 46 12 680 info@expertis.nl

NIEUW: Technisch lezen in een doorlopende lijn

Home » Nieuwsoverzicht » NIEUW: Technisch lezen in een doorlopende lijn

NIEUW: Technisch lezen in een doorlopende lijn

Niet eerder verscheen in ons land zo’n compleet en praktisch handboek over technisch lezen. Leesexpert Marita Eskes neemt je mee in de complete leerlijn van groep 1/2 tot en met groep 8.

Het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn: een praktisch handboek voor de basisschool’ van Marita Eskes wordt met recht een handboek genoemd.

In de eerste hoofdstukken van haar boek lees je over het belang van geletterdheid, hoe technisch lezen zich verhoudt tot andere taalvaardigheden en het didactisch handelen komt uitgebreid aan bod. In de hoofdstukken daarna wordt ingezoomd op een goede leesstart in groep 1/2 en het technisch leesonderwijs in groep 3, groep 4, 5 en 6, groep 7 en 8. Tot slot wordt er in de laatste twee hoofdstukken aandacht besteed aan goed onderwijskundig leiderschap in relatie tot het leren lezen en komt de leesmotivatie aan bod. Dit boek kan veel scholen en (toekomstig) leerkrachten helpen bij het vormgeven van effectief technisch leesonderwijs.

Dr. Kees Vernooy, die het voorwoord heeft geschreven, zegt hierover:

‘Dit boek, met veel kijkjes in de praktijk, speelt een belangrijke rol bij het op orde brengen van het technisch lezen. Eskes verstrekt veel tips op zowel leesinhoudelijk als didactisch gebied, en rondom de leesmotivatie. Het is nodig dat dit boek zijn weg naar de opleidingen vindt’. 

Bestellen

Je kunt het boek bestellen bij Uitgeverij Pica, via deze link. 

 

 

Meer weten?

Voor vragen rondom begeleiding bij het optimaliseren van het technisch leesonderwijs kunt u met onze onderwijsadviseurs.

Share This