033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Coöperatieve werkvormen

thema voortgezet onderwijs

Home » Thema’s » Themapagina voortgezet onderwijs » Coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen

Goed kunnen samenwerken is een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Maar in de klas verloopt het samenwerken vaak rommelig. Leerlingen komen niet gelijkwaardig aan de beurt of het bespreken van de vorm van samenwerken kost veel tijd. Met coöperatieve werkvormen leren leerlingen op een gestructureerde manier samen te werken en worden zaken als beurtverdeling, verantwoordelijkheid en interactie op een goede manier geregeld.

Een krachtig middel

Coöperatieve werkvormen zijn een middel, geen doel op zich. Expertis legt de nadruk op het doelgericht inzetten van deze werkvormen. Het liefst koppelen we de invoering aan een ander vakinhoudelijk doel. Het traject wordt afgestemd op de wensen van de school. Het zal bestaan uit scholing en momentcoaching (directe feedback op de uitgevoerde coöperatieve werkvorm). Op scholen waar gewerkt wordt met coöperatieve werkvormen zien we de volgende verbeteringen:

  • Leerlingen zijn actief betrokken bij de instructie of hun werk: ze hebben een actieve leerhouding.
  • De onderwijstijd wordt efficiënt gebruikt.
  • Effectieve, doelgerichte oefenvormen, effectieve leertijd.
  • Hogere orde denken door het uitleggen.
  • Meer gebruik van taal in de lessen.
  • Leerlingen leren veel sociale vaardigheden.
  • Verbetering van het klassenmanagement.
  • Verhoging leerlingresultaten.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem.
Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: een training om het coöperatief leren op uw school te implementeren en te borgen.
Voor wie is het interessant: docenten, schoolteams.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: leerlingen leren actief, door een doelgerichte inzet van coöperatieve werkvormen. Zij werken gestructureerd samen en leveren allemaal een actieve bijdrage. De leertijd wordt op deze manier effectief gebruikt.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marieke van Logchem en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 18 of stuur me een e-mail.

 

Share This