033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Cognitief sterke leerlingen

thema Didactisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina didactisch handelen » Cognitief sterke leerlingen

Cognitief sterke leerlingen

Het zou op elke basisschool vanzelfsprekend moeten zijn dat de onderwijsbehoeftes van slimme leerlingen structurele aandacht krijgt binnen de reguliere lessen. Deze leerlingen hebben vaak niet voldoende aan de verrijkingsopdrachten die bij de methoden horen. U bent misschien geneigd om deze leerlingen extra materialen aan te bieden, zonder u af te vragen wat het precieze doel van deze materialen is. Of ze in plusklassen onder te brengen, terwijl leraren het lastig vinden om met deze leerlingen om te gaan tijdens reguliere lessen in de klas.

Het aanbieden van zinvolle activiteiten aan slimme leerlingen is goed voor iedereen in de klas. Het onderwijs wordt zo uitdagender voor alle leerlingen.

Het hele team is verantwoordelijk

Slimme leerlingen zijn, net als zwakkere leerlingen, de verantwoordelijkheid van het hele team. Daarom is het van belang dat interventies op zowel school- als groepsniveau georganiseerd worden.

Wilt u de nieuwste inzichten horen over passend onderwijs aan slimme leerlingen, over differentiëren in de reguliere lessen, over het opzetten van schoolbeleid en over het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen? Wilt u hier meteen praktisch mee aan de slag? Wij kunnen dit in overleg op maat invullen voor uw school of bestuur. 

Meer informatie?
Geïnteresseerd in onze werkwijze? Neem dan contact op met Sherrill Woldberg.

Praktische informatie over deze dienst

Wat is het: advies op maat voor scholen over de omgang met slimme leerlingen.
Voor wie is het interessant: intern begeleiders, leraren en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs. 
Wat levert het op: na een begeleidingstraject van een onderwijsadviseur van Expertis bent u als leraar in staat uw onderwijs goed af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van sterke leerlingen.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Sherrill Woldberg en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 99 34 37 of stuur me een e-mail.

 

Share This