033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » EDI – basisschoolmanagement

Discussie over Directe Instructie

In Basisschoolmanagement 2024, Nr.4 verscheen het artikel ‘Discussie over Directe Instructie’ van Symen van der Zee, lector Vernieuwend Onderwijs bij Saxion University of Applied Sciences en Rogier Stappers, onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs.

Van directe instructie wordt beweerd dat het een evidence based aanpak is. Tegelijkertijd is discussie over de didactiek. Werkt de aanpak altijd en voor iedereen? En is het de enige aanpak die werkt? Het artikel geeft een genuanceerde kijk op de werkzaamheid van directe instructie. Daarmee levert het de schoolleider inzichten op die helpen bij het doordacht inzetten van didactische aanpakken op de school en het kiezen van passende professionalisering.

In het artikel wordt verwezen naar de bijbehorende literatuurlijst. Deze is hieronder te vinden.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Didactisch handelen leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere EDI, slimme leerlingen, differentiëren en de begeleiding van startende leraren.

Maak kennis met het lectoraat Vernieuwend Onderwijs

Het lectoraat Vernieuwend Onderwijs vertaalt onderzoeksresultaten naar concrete oplossingen voor het onderwijs en draagt bij aan de kennis en het denken over onderwijsvernieuwingen. 

 

Literatuurlijst

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based

instruction enhance learning? Journal of Educational Psychology, 103(1), 1–18. 

Bonawitza, E., Shaftob, P., Gweonc, H., Goodmand, N. D., Spelkee, E., & Schulzc, L.

(2011). The double-edged sword of pedagogy: Instruction limits spontaneous exploration and discovery. Cognition, 120(3), 322–330.

Davis, E. A., Petish, D., & Smithey, J. (2006). Challenges New Science Teachers Face.

Review of Educational Research, 76(4), 607–651.

De Jong, T. et al. (2023). Let’s talk evidence – The case for combining inquiry-based and

direct instruction. Educational Research Review, 39, 1-14.

Engelmann, S. (2007). Teaching needy kids in our backward system: 42 years of trying.

Eugene, OR: ADI Press.

Fasen, J. (2023). Dat gatamboereer op directe instructie helpt ons niks verder!

Geraadpleegd op 3 december 2023, van www.onderzoekonderwijs.net.

Furtak, E. M., Seidel, T., Iverson, H., & Briggs, D. C. (2012). Experimental and quasi-

experimental studies of inquiry-based science teaching. Review of Educational Research, 82(3), 300–329.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction

Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86.

Lazonder, A. W., & Harmsen, R. (2016). Meta-analysis of inquiry-based learning: Effects of

guidance. Review of Educational Research, 86(3), 681–718.

Mayer, R. E. (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning?

American Psychologist, 59(1), 14–19.

McMullen, F. & Madelaine, A. (2014). Why is there so much resistance to Direct

Instruction?, Australian Journal of Learning Difficulties, (19)2, 137-151.

Rosenshine, B. (2008). Five meanings of direct instruction. Lincoln, USA: Center on

Innovation and Improvement.

Skene, K., et al. (2022) Can guidance during play enhance children’s learning and

development in educational contexts? A systematic review and meta-analysis. Child Development

Stockard, J., Wood, T. W., Coughlin, C., & Khoury, C. R. (2018). The effectiveness of direct

instruction curricula: A meta-analysis of a half century of research. Review of Educational Research, 88, 479–507.

Sweller, J., Zhang, L., Ashman, G., Cobern, W. & Kirschner, P. (2023). Response to De

Jong et al.‘s paper “Let’s talk evidence” – The case for combining inquiry based and direct instruction” Educational Research Review, https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100584.

Zhao Y. (2017). What works can hurt: Side effects in education. Journal of Educational

Change, 18, 1–19.

Meer informatie

Auteur: Van der Zee, S. & Stappers, R. 

Jaar van uitgave: 2024

Van der Zee, S. & Stappers, R. (2024). Discussie over Directe Instructie. Basisschoolmanagement (4-2024)