074 - 85 16 516 info@expertis.nl

Didactisch handelen

Home » Thema’s » Didactisch handelen

De wetenschap is er duidelijk over: versterkt u de vaardigheden van een leraar, dan verbeteren de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen meestal aanzienlijk. Adviseurs van Expertis genieten landelijke bekendheid op het versterken van het didactisch handelen van leraren en docenten.

Coaching van leraren

Wat is het: coaching voor startende en meer ervaren leraren en beeldcoaching.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, directie en besturen.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: door coaching helpen we leraren het beste uit zichzelf te halen. Met persoonlijke aandacht en ondersteuning, verbetert hun didactisch handelen en blijven zij zich ontwikkelen.

Coöperatieve werkvormen

Wat is het: een training om het coöperatief leren op uw school te implementeren en te borgen.
Voor wie is het interessant: leraren, hele schoolteams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: leerlingen leren actief, door een doelgerichte inzet van coöperatieve werkvormen. Zij werken gestructureerd samen en leveren allemaal een actieve bijdrage. De leertijd wordt op deze manier effectief gebruikt.

Versterken van het didactisch handelen van leraren

Wat is het: Expertis verzorgt scholing en coaching om het didactisch handelen van uw leraren te versterken. We werken daarbij aan een doorgaande lijn in didactisch handelen.
Voor wie is het interessant: schoolteams, leraren, directie en besturen.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: dankzij de scholing en coaching van Expertis geven leraren aantoonbaar beter les en gaan de resultaten omhoog.

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Wat is het: Expertis verzorgt trainingen om het didactisch handelen van uw leraren te versterken. Wij maken daarbij gebruik van het boek Expliciete Directe Instructie, vertaald en bewerkt door onze adviseur Marcel Schmeier.
Voor wie is het interessant: leraren, docenten, intern begeleiders, directie en besturen.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: leerlingen leren beter en dieper.

Differentiatie

Omgaan met verschillen

Wat is het: Expertis adviseert scholen over differentiatie. Expertis schoolt teams in het handen en voeten geven aan differentiëren.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, directie, schoolbesturen.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: tegemoetkomen aan de verschillende leerbehoeften van leerlingen is een van de moeilijkste taken van een leraar. Expertis werkt met u samen om verschillen in de klas daadwerkelijk vorm te geven.

Differentiatie

Sterke leerlingen

Wat is het: advies op maat voor scholen over de omgang met sterke leerlingen.
Voor wie is het interessant: intern begeleiders, leraren en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: na een begeleidingstraject van een onderwijsadviseur van Expertis bent u als leraar in staat uw onderwijs goed af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van sterke leerlingen.

Share This