033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Werken met leerlijnen

thema Taal / Lezen

Home » Thema’s » Themapagina Taal/Leesonderwijs » Werken met leerlijnen

Werken met leerlijnen

Scholen krijgen steeds meer ruimte om het onderwijs zo vorm te geven zoals past bij de visie van de school. De Slo werkt aan Inhoudslijnen met aanbodsdoelen voor taal. Deze vormen een kader waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt. Schoolteams kunnen dit kader gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen en hiermee bouwen aan een schooleigen curriculum. Daarnaast zijn de onderwijsleerlijnen de basis voor een beredeneerd aanbod. Scholen kunnen op beredeneerde wijze hun taal- en leesonderwijs vormgeven en zoeken naar integratie van vakken. Wanneer men meer leert denken vanuit leerlijnen in plaats vanuit de lessen van de methode, ontstaat er mogelijkheden om taal op een functionele manier in te zetten bij bijvoorbeeld wereldoriënterende vakken en kan er ook ruimte ontstaan om tegemoet te komen aan verschillen in onderwijsbehoeften. Ook ontstaat de mogelijkheid om niet per vakgebied, maar thematisch te werken. We helpen schoolteams om zicht te krijgen op de leerlijnen en de bijbehorende doelen en om met ze mee te denken hoe het taal- en leesonderwijs vormgegeven kan worden aan de hand van de doelen en leerlijnen. De volgende zaken komen aan bod:

  • Verdieping op de inhoud van de leerlijnen
  • Instructie geven vanuit doelen en leerlijnen
  • Integratie van leerlijnen met andere vakgebieden
  • Tegemoetkomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen en differentiatie.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: we helpen schoolteams om zicht te krijgen op de leerlijnen en de bijbehorende doelen en om met ze mee te denken hoe het taal- en leesonderwijs vormgegeven kan worden aan de hand van de doelen en leerlijnen.
Voor wie is het interessant: schoolteams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs. 
Wat levert het op: schoolteams kunnen dit gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen en hiermee bouwen aan een schooleigen curriculum.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marieke van Logchem en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 18 of stuur me een e-mail.

 

Share This