033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

thema Taal / Lezen

Home » Thema’s » Themapagina Taal/Leesonderwijs » Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Laaggeletterdheid en het aantal dyslectische leerlingen nemen toe. U kunt dit doorbreken. Expertis ontwikkelde samen met IJsselgroep en DCT een unieke aanpak: Preventie Laaggeletterdheid en Dyslexie.

Beter lezen en spellen

Door samen het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren halen alle leerlingen betere resultaten, reduceert u de uitval en voorkomt u onnodige doorstroom naar hogere zorgniveaus. De nadruk ligt op preventie. Dit doen we door het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren, eerder te beginnen met begeleiding op school en een integrale benadering. Dat maakt deze aanpak uniek. Door de inspanning en deskundigheid op de zorgniveaus 1, 2 en 3 te vergroten en eerder in te zetten op de kwalitatieve ondersteuning van kinderen en leraren, maakt uw school een sprong vooruit.
“Dyslexie is hetgeen dat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden”
Prof. Dr. Aryan van der Leij

Meer informatie?
Deze aanpak is interessant voor zowel scholen, gemeentes, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden of oudervereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ebelien Nieman of Tony van Dalen.

Praktische informatie over deze aanpak

Wat is het: een unieke aanpak om het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren.
Voor wie is het interessant: leraren, hele schoolteams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie
Wat levert het op: effectieve dyslexiezorg.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Tony van Dalen en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 29 00 24 11 of stuur me een e-mail.

 

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”

Tony van Dalen - onderwijsadviseur en directeur Expertis Onderwijsadviseurs

Share This