033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Slimme kleuters

thema Jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Slimme kleuters

Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Voor 4-jarigen is de basisschool dé stap naar nieuwe tijden; ik ga dingen leren. Eenmaal in de groep ontwikkelen sommige kinderen zich op één of meerdere gebieden sneller dan anderen We spreken van een ontwikkelingsvoorsprong als een kleuter op een of meerdere ontwikkelingsgebieden duidelijk voorloopt vergeleken met leeftijdsgenoten.

Een aanbod voor sterke leerlingen is niet direct te vinden in (verplichte) werkjes, werkbladen of materiaal van groep 3. Je kunt een goede differentiatie maken in het aanbod, waar vaak de hele groep van mee kan profiteren. Uiteraard vinden wij het spelende kind belangrijk. Welke mogelijkheden zijn er? Wat past bij het spel van deze leerlingen? We maken daarin de verbinding naar groep 3.

De emotionele ontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is vaak lastig in te schatten. Welke begeleiding past bij hen? Ten slotte is het belangrijk dat je je bewust bent van de kwaliteit van je onderwijs. Bijvoorbeeld: door de juiste vragen te stellen, door aanpassingen te maken in de hoeken, door materiaal passend in te zetten voor de sterke leerling etc.

Alle scholingen en begeleiding verzorgen wij op maat. Daarmee sluiten we aan bij de wensen van de school.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Kennis over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong;
  • Kennis over het begeleiden van sterke leerlingen;
  • Vroegtijdig en kundig signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong;
  • Versterken van de vaardigheden van de leraren in de groepen 1 en 2 op het gebied van signaleren (signaleringsinstrumenten);
  • Een aanbod op maat voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong;
  • Kennis over de sociaal emotionele ontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (+ praktische handvatten);
  • Handvatten om binnen het basisaanbod te differentiëren naar de ‘bovenkant’;
  • Kennis en informatie over geschikte materialen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sherrill Woldberg-Wels.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: een traject op maat om het onderwijs aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te versterken.
Voor wie is het interessant: leraren groep 1, 2 en 3, en onderbouwcoördinatoren 
Welk type onderwijs: primair onderwijs
Wat levert het op: leraren die beter in staat zijn passend onderwijs te realiseren voor slimme kleuters.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Sherrill Woldberg en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 99 34 37 of stuur me een e-mail.

 

Sherrill Woldberg is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This