033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Scholing babyspecialist

thema Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Scholing babyspecialist

Scholing babyspecialist

Werken met 0-jarigen: ‘Ik zie, ik zie jou, baby!’

Van leren kijken naar het kind tot bewust handelen door de professional

Hoe ontwikkelen baby’s zich? Hoe lees ik het gedrag van baby’s en ouders? En welke behoeften liggen hier onder? Hoe communiceer ik met ouders van jonge kinderen?

Expertis verzorgt voor pedagogisch medewerkers en gastouders een methode- en programma-onafhankelijke scholing voor het werken met 0-jarigen. Tijdens de scholing doet u veel nieuwe kennis op over hoe baby’s zich ontwikkelen. Tevens werkt u aan het versterken van uw vaardigheden in het verzorgen en begeleiden van 0-jarigen. Speciale aandacht is er voor het contact met ouders.

De volgende vragen lopen als een rode draad door de scholing:

  • Hoe komt de baby ’s morgens binnen?
  • Wat zie ik in het gedrag van de baby en zijn of haar ouders?
  • Welke signalen geven ouders en kind af?
  • Welke behoeften liggen hieronder?
  • Wat vraagt dit van mij als professional in mijn handelen?

Tijdens het traject wordt zoveel mogelijk de verbinding gezocht met de eigen praktijk. Deze scholing is door de CAO kinderopvang goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de wet IKK. 

Duur en opzet van de scholing

De scholing start met een intakegesprek met de leidinggevende van de organisatie en/of een betrokken ambtenaar van de gemeente over de eigen visie. De bedoeling hiervan is om hier tijdens de scholing zoveel mogelijk op aan te kunnen sluiten. Tijdens het gesprek worden ook de doelen, voorwaarden en inhoud van de scholing besproken. De organisatie zorgt zelf voor kwaliteitsbewakers op de werkvloer. Deze collega’s lopen mee met de bijeenkomsten, coachen op de werkvloer tijdens het uitvoeren van praktijkopdrachten en bewaken het werken volgens de eigen visie en borgen het geleerde en de kwaliteit.

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur met de verplichte inhoud vanuit de wet IKK. De scholing wordt aangevuld met verdiepende inhoud gericht op het verkrijgen van:

  • inzicht in eigen opvattingen en patronen in het omgaan met baby’s en hun ouders;
  • inzicht in het belang van veilige hechting;
  • vaardigheden ten behoeve van het bewust afstemmen op behoeften en het creëren van een goed contact met baby en ouders/verzorgers.

Tijdens het traject maken de deelnemers een portfolio op basis van praktijkoefeningen, competenties en leerervaringen. 

Het traject wordt afgesloten met een portfoliobeoordeling en een beoordeling van de eindpresentatie. Als aan alle eisen van de scholing is voldaan, ontvangt de cursist het certificaat: Babyspecialist – Ik zie, ik zie jou, baby!

Na het traject worden er jaarlijks verdiepende modules aangeboden om het geleerde en de kwaliteit te blijven borgen.

Optioneel kan parallel aan de scholing een traject voor de kwaliteitsbewakers lopen. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tinka Hofmeijer.

 

Praktische informatie over deze scholing

Wat is het: een training over werken met 0- jarigen.
Voor wie is het interessant: pedagogisch medewerkers en gastouders.
Welk type onderwijs: voorschoolse educatie.
Wat levert het op: na afloop van de training ‘Ik zie, ik zie jou, baby!’ voldoet uw organisatie aan de wet IKK – werken met 0-jarigen in de kinderopvang.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Tinka Hofmeijer en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 59 65 14 of stuur me een e-mail.

 

Share This