033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Inspiratiebijeenkomst voor bestuurders

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap » Inspiratiebijeenkomst schoolbesturen

Inspiratiebijeenkomst voor bestuurders

Expertis organiseert twee keer per jaar een ontbijtsessie waar schoolbesturen elkaar ontmoeten en ervaringen en issues uitwisselen. Naast de dialoog staat er altijd een actueel thema centraal waarover de bestuurders geïnformeerd worden.

Tijdens deze ontbijtsessies kan het bijvoorbeeld gaan over de vraag hoe u een organisatie aanstuurt en in hoeverre schoolbesturen op de hoogte zijn van de kwaliteit en de resultaten van de school. Het kan gaan over de manier waarop u met schoolleiders communiceert, of hoe het handelen van het bestuur bijdraagt aan het realiseren van de doelen en hoe u omgaat met externe ontwikkelingen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kessels.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Simone Kessels - Onderwijsadviseur bij Expertis

Share This