033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Taal / leesonderwijs

Home » Thema’s » Taal en leesonderwijs

Iedere school heeft de taak om alle leerlingen goed te leren lezen en schrijven. Of het nu gaat om technisch lezen, Close Reading of het vormgeven van goed taal en leesbeleid, Expertis biedt u taalleesexperts die niet voor niets landelijke bekendheid genieten.

Close Reading

Wat is het: verschillende begeleidingstrajecten en een complete leergang voor leraren om kennis te maken met Close Reading.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, directie, taal- leescoördinatoren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: de leesresultaten verbeteren, leerlingen worden actieve lezers en beleven meer plezier aan de lessen begrijpend lezen.

Technisch lezen in het primair onderwijs

Wat is het: een traject op maat om het technisch lezen te verbeteren.
Voor wie is het interessant: leraren
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: de leerlingen leren beter technisch lezen.

Lerend Netwerk groep 3: samenwerken aan goed onderwijs in lezen en spellen.

Wat is het: vier bijeenkomsten over technisch lezen en spellen in groep 3.
Voor wie is het interessant: leraren van groep 3, IB’ers en taal-/leescoördinatoren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: meer kennis en vaardigheden in alles wat er komt kijken bij een effectief aanbod rondom technisch lezen en spellen in groep 3.

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Wat is het: een unieke aanpak om het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren.
Voor wie is het interessant: leraren, hele schoolteams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.
Wat levert het op: effectieve dyslexiezorg.

Woordenschat

Wat is het: woordenschat de hele dag door. Een aanpak op maat over het vergroten van de woordenschat.
Voor wie is het interessant: leraren en hele schoolteams.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: nadat u aan een traject van Expertis hebt deelgenomen, weet u hoe u het woordenschatonderwijs binnen uw school duurzaam kunt versterken.

Spelling

Wat is het: een begeleidingstraject op maat om het spellingsonderwijs te verbeteren.
Voor wie is het interessant: leraren
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: de spellingsresultaten verbeteren, de leraar krijgt handvaten om de instructie te verbeteren.

Lesson Study online – begrijpend lezen en close reading

Wat is het: een online variant van Lesson Study. Een groepje leraren bereidt samen een les begrijpend lezen of Close Reading voor. De les wordt gegeven, geobserveerd, geëvalueerd en bijgesteld om hem opnieuw te geven.
Voor wie is het interessant: leraren en intern begeleiders.
Welk type onderwijs: primair onderwijs
Wat levert het op: samen leren van en met elkaar inspireert en zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Er ontstaat een professionele dialoog binnen Lesson Study-online.

Werken met leerlijnen

Wat is het: We helpen schoolteams om zicht te krijgen op de leerlijnen en de bijbehorende doelen en om met ze mee te denken hoe het taal- en leesonderwijs vormgegeven kan worden aan de hand van de doelen en leerlijnen.
Voor wie is het interessant: schoolteams
Welk type onderwijs: primair onderwijs
Wat levert het op: schoolteams kunnen dit gebruiken bij de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen en hiermee bouwen aan een schooleigen curriculum.

Vormgeven van taal-leesbeleid

Wat is het: en visie op het taal- en leesonderwijs.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, remedial teachers en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: taal en lezen zijn verweven in het hele onderwijsaanbod.

Share This