033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Inspiratiesessies voor bestuurders

thema Bestuurlijk handelen en leiderschap

Home » Thema’s » Themapagina Bestuurlijk handelen en leiderschap » Inspiratiesessies voor bestuurders

nspiratiesessies voor bestuurders

Expertis organiseert twee keer per jaar een inspiratiesessie waar schoolbestuurders elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Naast de dialoog met medebestuurders staat er altijd een actueel thema centraal waarover de bestuurders geïnformeerd worden. Sprekers die uitgenodigd worden, hebben een zeer diverse achtergrond. Bijvoorbeeld een achtergrond in het bedrijfsleven, de wetenschap, de gezondheidszorg of het onderwijs zelf. Het doel? Verschillende werkvelden aan elkaar verbinden en elkaar zo inspireren!

Onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld: kwaliteitsontwikkeling in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Wat kunnen we van elkaar leren? Of: waardengericht leiderschap vanuit wetenschappelijk perspectief. Wat betekent dat in uw onderwijspraktijk?

Kortom: ontmoet elkaar, leer van elkaar en inspireer elkaar! U bent van harte welkom bij een van onze inspiratiesessies. 

Inspiratiesessie 

Op 24 maart 2023 vond de inspiratiesessie voor bestuurders plaats: ‘Bouwen aan een lerende organisatie’ met Prof. Dr. Jaap Scheerens.  Zodra er een nieuwe inspiratiesessie gepland staat, zal deze worden toegevoegd aan deze webpagina. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap de Jonge of Gert Gelderblom.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directies, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: een nieuwe kijk op en bouwstenen voor het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Jaap de Jonge en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 03 37 83 of stuur me een e-mail.

 

“Van reflectie kunt u eigenlijk alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!”

Jaap de Jonge, onderwijsadviseur Expertis

Share This