033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Weer rust in de klas

thema Pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen » Weer rust in de klas

Weer rust in de klas

Van leraren wordt verwacht dat zij in staat zijn een leerklimaat te creëren, waarin leerlingen leren en zich ontwikkelen. Vanuit een professionele houding staan leraren model voor de leerling. Adviseurs van Expertis kunnen uw team begeleiden bij een klimaatverandering: weer rust in de klas.

In de training gaat het vooral om het bevorderen van een positief klassenklimaat, het tijdig signaleren (voorkomen van gedragsproblemen) en gericht optreden. Het pedagogisch handelen verbinden we met de visie en het veiligheidsplan van de school. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals: feedback geven en ontvangen, consequent omgaan met gedragsregels en reflecteren op het eigen handelen. Onze begeleiding is gericht op duurzame schoolontwikkeling, eigenaarschap van het team en het realiseren van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Mathijssen.

Praktische informatie over deze training

Wat is het: training op maat
Voor wie is het interessant: leraren en intern begeleiders.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: meer rust in de klas.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Wouter Siebers en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 14 67 62 of stuur me een e-mail.

 

Dit is onderwijsadviseur Wouter Siebers

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus, realiseert een positief en stimulerend leerklimaat, is gericht op het leren van leerlingen, vindt kennis en basisvaardigheden belangrijk, reflecteert en kijkt steeds weer hoe het beter kan.”

Brigitta Mathijssen - Adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This