074 - 85 16 516 info@expertis.nl

Sociaal-pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Sociaal pedagogisch handelen

Wat komt er kijken bij een planmatige pedagogische aanpak? Hoe ondersteunen we leraren bij hun aanpak en wat kan een school doen? Hoe werken we aan een sociaal veilige school? Adviseurs van Expertis maken gebruik van inzichten uit de wetenschap om deze en andere vragen adequaat te beantwoorden.

Veilig en stimulerend leerklimaat

Wat is het: advies op maat aan leraren en pedagogisch medewerkers hoe ze een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat kunnen creëren.
Voor wie is het interessant: leraren in het PO en VO, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de voorscholen.
Wat levert het op: leraren en pedagogisch medewerkers die vanuit een professionele houding met zelfkennis en levensvaardigheden model staan voor de leerling.

Veilig en stimulerend leerklimaat

Motiveren van leerlingen

Wat is het: training over het motiveren van leerlingen en het creëren van een motiverende leeromgeving.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: betrokken en gemotiveerde leerlingen.

Veilig en stimulerend leerklimaat

Feedback geven en ontvangen

Wat is het: training op maat over feedback geven en ontvangen aan leerlingen.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: u leert hoe u op een goede manier feedback geeft aan uw leerlingen.

Veilig en stimulerend leerklimaat

Managen van de groep

Wat is het: advies en trainingen op maat.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: meer grip op uw klas.

Veilig en stimulerend leerklimaat

Preventiespellen (Kwink en Taakspel)

Wat is het: twee lesmethodes over sociaal emotioneel leren.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en de voorscholen.
Wat levert het op: preventie van gedragsproblemen.

Sociale veiligheid

Wat is het: advies op maat over sociale veiligheid op school.
Voor wie is het interessant: leraren in het primair onderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een sociaal veilige omgeving voor uw leerlingen.

Het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies

Wat is het: advies op maat over emotieregulatie en executieve functies.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: uw inzicht is weer up-to-date en de opbrengsten verbeteren.

Share This