033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Preventiespellen (Kwink en Taakspel)

thema Pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen » Preventiespellen (Kwink en Taakspel)

Preventiespellen (Kwink en Taakspel)

Kwink

Bent u op zoek naar een methode voor sociaal-emotioneel leren? Wilt een praktisch programma dat zich richt op de kracht van een veilige groep en preventie van gedragsproblemen zoals pesten? De methode Kwink, biedt voor groep 1 tot en met 8 een goed doordacht programma, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Expertis heeft gecertificeerde Kwink adviseurs voor de juiste begeleiding.

 

Taakspel

Met Taakspel voor kleuters wordt de basis gelegd voor gewenst gedrag in de groep en (beginnend) probleemgedrag wordt omgebogen en genormaliseerd. Daarmee is Taakspel een effectief programma in het voorkomen van de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen. Taakspel voorkomt niet alleen gedragsproblemen, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van een goede relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraren. Door de verbetering van het klassenklimaat kan het programma het risico op pesten reduceren.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tinka Hofmeijer.

Praktische informatie over deze preventiespellen

Wat is het: twee lesmethodes over sociaal emotioneel leren.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en de voorscholen.
Wat levert het op: preventie van gedragsproblemen.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Tinka Hofmeijer en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 20 59 65 14 of stuur me een e-mail.

 

Share This