033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde » Rekenonderwijs in Nederland in de lift?

Rekenonderwijs in Nederland in de lift?

Eind 2020 werden de uitkomsten van TIMSS 2019 bekend. TIMSS is een internationaal onderzoek dat eens in de vier jaar onder andere de rekenresultaten van verschillende landen in kaart brengt. Het lijkt erop dat Nederlandse leerlingen beter zijn gaan rekenen. En dat is goed nieuws, aangezien er de afgelopen jaren veel zorgelijke signalen waren over het Nederlandse rekenonderwijs. Maar laten we eens wat beter kijken naar de onderzoeksresultaten van TIMMS. Is er echt reden voor een rekenfeestje?

De onderzoeken die in het kader van TIMSS 2019 zijn gedaan, vonden voor de coronacrisis plaats. Dit is belangrijk om te vermelden omdat de impact van schoolsluiting, thuisonderwijs en online onderwijs niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Wat opvalt in het recent verschenen rapport, is dat Nederland boven het internationaal gemiddelde presteert op rekengebied. Bijna alle leerlingen behalen het basisniveau van rekenen. Sterker nog, bij het vak rekenen is het zelfs zo dat meer leerlingen het hoogste niveau behalen.

Betere resultaten

Waar Nederland in 2015 nog een score van 530 liet zien, komt deze in het nieuw gepresenteerde rapport uit op 538. Daarmee komt Nederland weer in de buurt van de prestaties van respectievelijk 8 en 16 jaar geleden. Van de 58 deelnemende landen neemt Nederland een 14e plaats in na Europese landen als Groot Brittannië en Noorwegen, landen als Denemarken en Zweden achter zich latend.

TIMSS 2019 legt ook enkele pijnpunten bloot. In de eerste plaats is te zien dat meisjes nog steeds lagere rekenprestaties laten zien dan jongens. Daarnaast kan worden gesteld dat leerlingen uit achterstandsgezinnen significant lager scoren op rekenen. Dit in tegenstelling tot voorgaande rapporten waar toen nog geen significant verschil zichtbaar was. Hier blijkt maar weer dat het thema ‘kansenongelijkheid’ hoog op de onderwijsagenda behoort te staan!

Continu verbeteren rekenonderwijs

In voorjaar 2021 wordt een peilingsonderzoek naar het rekenonderwijs in groep 8 van de onderwijsinspectie verwacht. Het is belangrijk om niet af te wachten, maar om proactief aan de slag te gaan. Hoe blijven we werken aan continue verbetering van het rekenonderwijs? Hoe zorgen we ervoor dat ons rekenonderwijs ook effectief is voor leerlingen uit kwetsbare situaties?

Want echt: Iedereen kan leren rekenen.

Maar het zijn vooral de leraren en de scholen die bepalen of alle leerlingen leren rekenen.

Stel ons gerust uw vraag

Wilt u aan de slag om het rekenonderwijs op uw school te versterken? Neem vrijblijvend contact op met Julia Vrolijk.

 

Share This