033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde » Promotie Marc van Zanten

Promotie Marc van Zanten:

Rekenmethoden verschillen sterk van elkaar

Nederlandse reken-wiskundemethoden verschillen van elkaar in de gelegenheid die ze leerlingen bieden om te leren. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek waar rekendeskundige Marc van Zanten woensdag 30 september 2020 aan de Universiteit Utrecht op promoveerde.

Van Zanten, in het dagelijks leven leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs bij de SLO, doet in zijn proefschrift ‘Opportunities to learn offered by primary school mathematics textbooks in the Netherlands’ verslag van de resultaten van zijn onderzoek naar de opportunity-to-learn, de gelegenheid die rekenmethoden leerlingen bieden om te leren.

Om zicht te krijgen op het aanbod en de ondersteuning analyseerde Van Zanten verschillende Nederlandse reken-wiskundemethodes op de aspecten:

  • (a) de aangeboden leerinhoud;
  • (b) de prestatieverwachtingen;
  • (c) de geboden didactische ondersteuning.

De bevindingen van zijn onderzoek laten zien dat er sterke verschillen zijn. Methoden verschillen niet alleen qua leerondersteuning, maar ook qua leerinhoud en prestatieverwachtingen. Ook blijken er verschillen in de mate waarin methoden overeenstemmen met het in Nederland voorgeschreven curriculum. Een belangrijke consequentie hiervan is dat niet alle leerlingen dezelfde mogelijkheid geboden krijgen om bepaalde reken-wiskundestof te leren. Nu staan methoden niet op zichzelf. Vooral de manier waarop leraren methoden gebruiken bepaalt de gelegenheid die leerlingen krijgen om te leren. Hiaten in methoden kunnen door leraren worden gecompenseerd. Dit vereist echter wel vakspecifieke en vakdidactische kennis van leraren. Het is de vraag of leraren hier voldoende voor zijn toegerust en of leraren wel beschikken over voldoende objectieve informatie om tekortkomingen van methoden te compenseren, aldus Van Zanten.

Meer informatie over rekenonderwijs

U kunt hier het proefschrift van Marc van Zanten downloaden.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en mogelijkheden om het rekenonderwijs van uw school te versterken. 

 

Share This