033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2

Webinar

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Webinar beredeneerd aanbod

Webinar

Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2

Hoe stelt u een doelgericht speel-leeraanbod voor groep 1-2 samen? Die vraag staat centraal tijdens dit webinar. U leert hoe u dit verbindt aan uw thema’s. Hoe volgt u de ontwikkeling van kinderen en hoe ondersteunt u de leerlingen die extra aandacht of uitdaging nodig hebben binnen een thema? Dit webinar geeft antwoord op deze vragen.

Een beredeneerd aanbod voor de groepen 1 en 2 wordt schoolspecifiek vorm gegeven. Spelenderwijs leren vindt plaats binnen een thematisch aanbod. Doelgerichte en betekenisvolle activiteiten vormen een belangrijk onderdeel.  Vanuit het ontwikkelvolgsysteem brengt de leraar de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. Deze onderwijsbehoeften worden gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen. Het beredeneerd aanbod is het vertrekpunt van de themavoorbereiding. De themavoorbereiding is een dynamisch werkdocument voor groep 1-2 dat afgestemd wordt op de weekplannen. Het themaplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld op o.a. de doelen, de spontane inbreng van de leerlingen en de observaties van leerlingen. Werken vanuit een beredeneerd aanbod geeft structuur, sturing en kwaliteit aan het aanbod in de groepen 1 en 2 met een doorgaande lijn naar groep 3. 

Doelen van dit webinar

In dit webinar neemt u kennis van:

  • Cyclisch werken aan een beredeneerd aanbod voor groep 1-2;
  • Hoe u een doelgericht en beredeneerd aanbod formuleert en verbindt aan een thema;
  • Hoe u uw themaplan verbindt met uw weekplanning;
  • Hoe u uw themaplannen evalueert en verbindt met het LVS in groep 1-2 binnen uw school. 

Voor wie

Dit webinar is speciaal ontwikkeld voor:

  • Leerkrachten groep 1 en 2 (en 3)
  • Intern begeleiders
  • Onderbouwcoördinatoren

Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom!

Datum en tijd

Do. 17 juni 15.00 – 16.00 uur

Praktisch

Het webinar vindt online plaats. Na uw inschrijving ontvangt u informatie hoe u het webinar bij kunt wonen.

Kosten

De kosten voor het bijwonen van het webinar zijn:

  • €50,- per persoon

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ruth Heuvelman of Marjan van der Maas. Schrijf u nu in voor het webinar Beredeneerd aanbod groep 1-2 op donderdag 17 juni 2021.

Schrijf u nu in voor het webinar een beredeneerd aanbod groep 1 en 2

13 + 7 =

Share This