033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Technisch lezen in een doorlopende lijn

Lezing door Marita Eskes

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Lezing Technisch lezen in een doorlopende lijn door Marita Eskes

Lezing

Technisch lezen in een doorlopende lijn

door Marita Eskes

Goed leren lezen is belangrijker dan ooit: zonder goede leesvaardigheid is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij mee te kunnen draaien. Helaas verlaat al jarenlang een te groot aantal leerlingen de basisschool met een onvoldoende leesniveau. Ook op 15-jarige leeftijd blijkt dat 24% van de leerlingen moeite heeft om (complexe) teksten te begrijpen. Het is tijd om daar iets aan te doen!

Onderzoek leert ons al jarenlang wat werkt: het is de taak van élke school om haar leerlingen goed te leren lezen. En dat kán ook: in deze lezing nemen we u mee in de doorlopende leeslijn. Aan de orde komt de rol van het didactisch handelen van de leerkracht, een goede leesinstructie en het aanbod voor risicolezers. Of u nu werkzaam bent als leerkracht(ondersteuner), intern begeleider, taalcoördinator of directeur: deze avond mag u niet missen. Hoe meer kennis over effectief leesonderwijs er is op de basisscholen, hoe groter de kans van slagen is als het gaat om die ene, belangrijke missie: op naar een lezende generatie!

Doelen van deze lezing

  • U kunt de doorlopende lijn betreft technisch lezen beschrijven;
  • U weet wat wordt verstaan onder de term vloeiend lezen;
  • U kent de bouwstenen van effectief handelen;
  • U weet welke rol instructie speelt bij het leren lezen;
  • U heeft, passend bij uw rol in de school, enkele actiepunten voor in de praktijk opgesteld.

Boek cadeau

Na afloop ontvangt u het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn van Marita Eskes. Dit inmiddels veelgeprezen handboek dat in 2020 bij Uitgeverij Pica verscheen, kunt u als naslagwerk gebruiken om uw eigen leesonderwijs óf dat van uw collega of team, te versterken.

*De adresgegevens waarmee u zich inschrijft, worden aan Uitgeverij Pica verstrekt zodat u het boek thuisgestuurd krijgt.

Over Marita

Marita Eskes werkt als senior adviseur taal/lezen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs. ‘Iedereen verdient het om geletterd te zijn. Ik help scholen graag om effectief gebleken aanpakken te vertalen naar de dagelijkse praktijk’. Volg haar op Twitter: @maritaeskes.

Data en tijd

Woensdag 3 maart, 19.00 – 20.30 uur (VOL! Inschrijven is niet meer mogelijk)

Praktisch

Het betreft een digitale lezing. U ontvangt enkele dagen voorafgaande aan de lezing een agenda met de inloglink. Ook ontvangt u een visual waarop u aantekeningen kunt maken gedurende de avond.

Kosten

De kosten voor het bijwonen van deze online lezing zijn:

  • €69,- per persoon

Voor dit bedrag kunt u de lezing bijwonen én ontvangt u het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marita Eskes.

Marita Eskes is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This