033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lerend Netwerk technisch lezen en spellen

Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Bijeenkomst 4: van het voorjaar tot de zomer

Bijeenkomst 4

Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie

De laatste periode van groep 3 staat centraal in deze bijeenkomst. Wanneer we terugblikken, beseffen we vaak dat leerlingen in groep 3 al ongelooflijk veel hebben geleerd. Juist ook in deze laatste weken kunnen leerlingen nog groei doormaken met betrekking tot technisch lezen, spellen én begrijpend lezen. We zoomen in op welke zaken er groepsbreed toe doen als het gaat om goed onderwijs in technisch lezen- en spellen aan het eind van groep 3. Welke activiteiten behoren een dagelijkse plek op het rooster te krijgen? Welke rol krijgt het automatiseren? Wat doet u als de methode binnenkort ‘uit’ is, maar u wel aandacht wilt blijven besteden aan het lezen en spellen? Bij deze vragen wordt stilgestaan. Ook bespreken we geschikte interventies in de laatste periode van groep 3 om risicolezers zo tot het eind van het schooljaar optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs.

Verder gaan we in op tekstbegrip. Waar aan het begin van groep 3 het begrip van geschreven taal middels begrijpend luisteren wordt geoefend, zijn leerlingen aan het eind van groep 3 technisch gezien in staat om ook zélf een tekst te lezen. Als leerkracht kun je de focus dus laten verschuiven van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. Hoe kan een zinvolle les begrijpend lezen eruitzien? Wat is de meerwaarde van het geven van deze lessen, naast het volgen van de methode? En hoe kan dat in het lesrooster een plek krijgen? Je krijgt praktische voorbeelden te zien, zodat je direct aan de slag kunt. Natuurlijk blikken we ook vooruit: welke waardevolle informatie geef je mee tijdens de overdracht aan de leerkracht(en) van groep 4? Tijdens deze bijeenkomst zal met regelmaat ruimte zijn voor uitwisseling en het opdoen van inspiratie van elkaar. Ook evalueren we de vier bijeenkomsten.

Leerdoelen
  • U kunt beschrijven hoe u de laatste periode groepsbreed kunt inzetten op technisch lezen;
  • U kunt aangeven hoe u in deze laatste periode van het schooljaar met risicolezers kunt omgaan;
  • U krijgt handvatten om lessen begrijpend lezen vorm te geven tot aan de zomervakantie;
  • U hebt voorbeelden gezien hoe een les begrijpend lezen er in groep 3 uit kan zien;
  • U krijgt handvatten voor een goede overdracht naar groep 4;
  • Uitwisselen van ervaringen met elkaar, om zo weer enthousiast terug de praktijk in te gaan.

Overzicht bijeenkomsten

Deelnemers kunnen kiezen of ze deelnemen aan het lerend netwerk in Almelo, Nijkerk en Hoogeveen.

Bijeenkomst 1:
De start van het leesonderwijs in groep 3

Bijeenkomst 2:
Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering

Bijeenkomst 3:
Het handelen na de wintersignalering

Bijeenkomst 4:
Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie

Praktische informatie

Alle praktische informatie over het Lerend Netwerk, de data, de locaties en de mogelijkheid om u direct in te schrijven vindt u op de overzichtspagina’s.

 

Share This