033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lerend Netwerk technisch lezen en spellen

Het handelen in groep 3 na de wintersignalering

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Bijeenkomst 3: Na de wintersignalering

Bijeenkomst 3

Het handelen in groep 3 na de wintersignalering

Na de klankzuivere periode en het eerste halfjaar technisch lees- en spellingonderwijs wordt de wintersignalering afgenomen om te kijken hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld. We staan stil bij het belang van de afname van de wintersignalering, maar vooral ook bij het interpreteren en handelen na het afnemen van deze toetsen. Waar ligt nu na januari de focus wat betreft technisch lezen en spellen? Wat zijn de doelen van januari t/m juli en welke interventies dragen ertoe bij dat deze doelen behaald kunnen worden door de leerlingen? Deze vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. Ook gaan we in op het onderwijs aan risicolezers in de tweede helft van groep 3: welke interventies zijn geschikt en wat vraagt dit van u als leraar in de organisatie en het klassenmanagement? Ook het omgaan met sterke lezers komt aan de orde. De koppeling tussen theorie en praktijk staat centraal, we leren van (ingebrachte) literatuur en er zal ruimte zijn om ervaringen uit te wisselen.

Leerdoelen
  • U kunt de doelen voor het technisch lezen en spellen van de tweede helft groep 3 benoemen;
  • U kunt aangeven waar de focus komt te liggen binnen het leesonderwijs in groep 3 na januari;
  • U bent in staat om de afgenomen wintersignalering (AVI + DMT) te analyseren en interpreteren;
  • U kunt het handelen in de klas, specifiek voor risicolezers, vormgeven n.a.v. de wintersignalering;
  • U kunt inspiratie halen uit het uitwisselen van ervaringen als leerkracht in groep 3.

Overzicht bijeenkomsten

Deelnemers kunnen kiezen of ze deelnemen aan het lerend netwerk in Almelo, Hoogeveen of Nijkerk.

Bijeenkomst 1:
De start van het leesonderwijs in groep 3

Bijeenkomst 2:
Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering

Bijeenkomst 3:
Het handelen na de wintersignalering

Bijeenkomst 4:
Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie

Praktische informatie

Alle praktische informatie over het Lerend Netwerk, de data, de locaties en de mogelijkheid om u direct in te schrijven vindt u op de overzichtspagina’s.

 

Share This