033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lerend Netwerk technisch lezen en spellen

Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Bijeenkomst 2: Na de herfstsignalering

Bijeenkomst 2

Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering

Na de herfstvakantie wordt in groep 3 doorgaans de herfstsignalering afgenomen. Een toets van belangrijke waarde, omdat het informatie geeft over waar de leerling staat in het technisch leesproces ten opzichte van wat je mag verwachten in deze periode van groep 3. Nog belangrijker dan de toets zelf is het handelen van de leerkracht naar aanleiding van deze toets. Hoe ga je het technisch leesonderwijs vormgeven tot en met januari? Hoe zorgt u voor een rijk en uitdagend aanbod in de klas waarin voldoende aandacht is voor herhaling en automatisering? En wat vraagt dit van het klassenmanagement? Wat doen we met risicolezers en welke interventies kunnen we inzetten? Deze aspecten komen tijdens deze bijeenkomst aan de orde. We leren van- en met elkaar door wederom (ingebrachte) literatuur te lezen. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en er zal een sterke koppeling zijn tussen theorie en praktijk.

Leerdoelen

  • U kunt het belang van de herfstsignalering aangeven;
  • U bent in staat om de afgenomen herfstsignalering te analyseren en interpreteren;
  • U kunt het handelen in de klas, specifiek voor risicolezers, vormgeven n.a.v. de herfstsignalering;
  • U kunt inspiratie halen uit het uitwisselen van ervaringen als leerkracht in groep 3.

Overzicht bijeenkomsten

Deelnemers kunnen kiezen of ze deelnemen aan het lerend netwerk in Almelo, Hoogeveen en Nijkerk.

Bijeenkomst 1:
De start van het leesonderwijs in groep 3

Bijeenkomst 2:
Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering

Bijeenkomst 3:
Het handelen na de wintersignalering

Bijeenkomst 4:
Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie

Praktische informatie

Alle praktische informatie over het Lerend Netwerk, de data, de locaties en de mogelijkheid om u direct in te schrijven vindt u op de overzichtspagina’s.

Share This