033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Conferentie 'Leesonderwijs als stevige basis'

Home » Trainingen en bijeenkomsten » 20 mei | Conferentie ‘Leesonderwijs als stevige basis’

Vrijdag 20 mei 2022 | Dé conferentie primair onderwijs van 2022

‘Leesonderwijs als stevige basis’

Op 20 mei aanstaande organiseert Expertis Onderwijsadviseurs hét event rondom leesonderwijs in alle vakken voor het primair onderwijs van 2022. Een live conferentie met het thema ‘Leesonderwijs als stevige basis’.

We weten hoeveel impact goed kunnen lezen heeft op het leren van leerlingen. Zowel voor school- als werksucces helpt het wanneer je goed kunt lezen en schrijven. Ook privé is het nodig om goed geletterd te zijn. In het basisonderwijs is dan ook veel aandacht nodig voor alle facetten die hier een positieve invloed op uitoefenen. Denk aan het belang van een rijke taalstart in de onderbouw, de rol van mondelinge taalvaardigheid, goed technisch leesonderwijs maar ook aandacht voor tekstbegrip, wereldoriëntatie én natuurlijk leesbevordering.

Tijdens de conferentie word je middels twee lezingen, een uitgebreide workshop naar keuze en meer moois bijgepraat over wat ertoe doet als het gaat om goed taal- en leesonderwijs. 

Voor wie

Leraren, taal/leescoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers, schoolleiders in het primair onderwijs.

Datum en tijd

Vrijdag 20 mei, 9:30 – 16:00 uur 

Locatie

Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Baan van Fectio 1, Bunnik

Kosten

€ 249,- per persoon. Dit bedrag is inclusief catering én een boek naar keuze.

“‘Hét taal/leesevent voor het primair onderwijs van 2022”

Programma

  9.00 uur Inloop met koffie en thee
  9.30 uur Opening en welkom
  9.45 uur Lezing door Kees Vernooy, Karin Versloot en Marita Eskes
  10.30 uur Pauze – koffie, thee en ontmoeting
  11.00 uur Workshop naar keuze
  12.30 uur Pauze – lunch en ontmoeting
  13.45 uur Lezing door Tim Surma
  14.30 uur Inspirerende afsluiter!
  15.00 uur Afsluiting
  15.10 uur Vrijdagmiddagborrel en ontmoeting

   

  Ontmoeting

  Na een wereldwijde roerige periode hopen we elkaar weer live te ontmoeten op 20 mei! Deel tijdens de koffie met elkaar je boekentips, ontmoet nieuwe mensen voor een mooi onderwijsgesprek of misschien vind je het juist tijd om bij te praten met je onderwijsvrienden van Twitter. We hopen dat de verschillende pauzemomenten bijdragen aan inspiratie, ontmoeting, uitwisseling en werkplezier. Wat kun je onder andere verwachten?

  • Deel je favoriete kinderboekentitel en eventueel je @Twitternaam op je naamkaartje
  • Lunch vrijblijvend mee bij de Jonge Kind Meet, Jeugdliteratuur Meet of Twitter Meet
  • Klets na afloop na tijdens de Vrijdagmiddagborrel om terug te kijken op hopelijk een mooie dag
  • Juist altijd op zoek naar rust op een dag met veel nieuwe informatie? Niets moet, alles mag!

  Workshop naar keuze

  Bij inschrijving van de conferentie kun je een workshop naar keuze aangeven. We doen ons best om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan je keuze, passend binnen de capaciteit in de ruimtes en de geldende maatregelen. Je kunt een keuze maken uit de volgende workshops:

  1: beginnende geletterdheid en schoolsucces

  Een goede start in de onderbouw helpt bij het worden van een goede lezer en dus bij schoolsucces. Maar welke zaken hebben nu eigenlijk invloed op het leren lezen en kennis verwerven in groep 3 en hoger? Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor onder andere het fonemisch bewustzijn en letterkennis een sterke positieve invloed hebben op het latere technisch leren lezen. Ook mondelinge taalvaardigheid is van belang voor schoolsucces. Je goed kunnen uitdrukken, het beschikken over voldoende woordkennis om te kunnen deelnemen aan interacties over boeken en teksten zijn belangrijke aspecten bij het ontwikkeling van tekstbegrip en het verwerven van kennis. In deze workshop krijg je tips hoe dit een plek kan krijgen in de taalkring en het rijke aanbod in de klas om zo op preventieve wijze bij te dragen aan een goede taalstart!

  2: een goede technische leesles: zo doe je dat!

  Technisch goed leren lezen is de sleutel tot leesbegrip. Als je de tekens op papier niet kan ontcijferen, is het begrijpen van teksten onmogelijk. We weten hoe we leerlingen goed leren lezen, maar in de praktijk blijkt dat veel scholen het lastig vinden om dit goed én in een doorlopende lijn vorm te geven. In deze workshop staan we stil bij wat technisch lezen is, de rol die het vloeiend lezen speelt bij het ontlasten van het werkgeheugen en hoe de leestechniek zich verhoudt tot andere taalaspecten. Je krijgt praktische tips voor een goede leesles, een stevige instructie en het activeren van leerlingen. Zo kun je in de klas én samen met je collega’s op school werken aan een doorlopende lijn!

  3: de basis van Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip!

  In deze workshop staan we stil bij het belang van geletterdheid en wordt uitgelegd wat tekstbegrip inhoudt. We nemen je mee in de aanpak Close Reading, waar inmiddels veel scholen succesvol me werken. Wat houdt deze aanpak in en hoe versterkt Close Reading tekstbegrip bij leerlingen? De aanpak is in te zetten bij zowel het begrijpend luisteren én lezen: schoolbreed dus. Er liggen kansen om zaakvakken en kennisgebieden met elkaar te verbinden. Nieuwsgierig naar wat Close Reading voor jouw klas of in jouw school kan betekenen? Dan is deze workshop iets voor jou!

  4: rijke teksten in de les: werken aan een stevige kennisbasis

  Rijke teksten inzetten in de leesles: dat is motiverend én leerlingen leren er veel van. Helemaal effectief is het selecteren van verschillende teksten rondom eenzelfde thema waarbij aan een wereld-oriënterend onderwerp wordt gewerkt. Zaakvakken, lange tijd een onderschoven kindje in het onderwijs, lenen zich bij uitstek voor de inzet van goede teksten om kennis mee te verwerven. Denk aan teksten van informatieve aard, maar ook (fragmenten) uit jeugdliteratuur of een passende poëtische tekst. In deze workshop leer je waarom het beschikken over kennis helpt om je werkgeheugen te ontlasten én om nieuwe teksten beter te begrijpen. Je krijgt tips voor het inzetten en combineren van rijke teksten bij het opbouwen van een stevige kennisbasis.

  5: leesbevordering in de klas

  In deze (digitale) tijd lijkt het soms alsof leerlingen liever andere activiteiten verkiezen boven het lezen. Het is tijd om hier iets aan te doen! Wat wordt verstaan onder leesbevordering? En draagt elke activiteit automatisch bij aan het vergroten van de leesmotivatie? We kunnen onderscheid maken tussen de intrinsieke en extrinsiek leesmotivatie. Tijdens deze workshop krijg je hier meer inzicht in en nemen we je mee in hoe leesmotivatie zich verhoudt tot leescompetentie: leidt meer aandacht voor leesplezier tot betere lezers, of werkt het precies andersom? Ook krijg je tips bij hoe je als school de leesbevordering aandacht kan geven: zowel schoolbreed als in de klas. Dit met als doel de leerlingen weer aan het lezen te krijgen en te laten genieten van jeugdliteratuur!

  6: effectief aantekeningen maken in de lees- en zaakvakles!

  Zowel in de leesles als bij het onderwijzen van zaakvakken helpt het wanneer leerlingen meeschrijven met pen en papier. Kennis ordenen en informatie onthouden gaat beter wanneer je dit actief verwerkt. Op welke manieren kun je leerlingen laten meeschrijven in de les en hoe bouw je dit op? In deze workshop gaan we in op deze vragen, en krijg je tips hoe je aantekeningen van leerlingen kan gebruiken om voorkennis te activeren, interactie tussen leerlingen te bevorderen en aan kennisopbouw te werken. Ook kunnen aantekeningen interessant zijn om als middel te gebruiken bij het (formatief) evalueren van tekstbegrip. Na vandaag heb je handvatten gekregen om hier in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan!

  Boek naar keuze

  Professionaliseren doe je naast het bijwonen van een inspirerende conferentie ook door verder te lezen en te verdiepen. Je ontvangt dan ook een onderwijsboek naar keuze aan het einde van de dag. Je kan kiezen uit:

   

  De leesconferentie heeft plaatsgevonden op 20 mei 2022. U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor deze conferentie.

  Wat als het niet live kan?

  We gaan voor live, maar mocht blijken dat dit niet is toegestaan, zorgen wij ook digitaal gewoon voor een mooie dag. Save the date dus, want het gaat hoe dan ook door! Mocht het digitaal plaatsvinden, dan word je daar tijdig over geïnformeerd. We zorgen ook online voor vrijblijvende lunchmeetings, maar even afstand van de computer en thuis kiezen voor een wandeling kan natuurlijk ook. Verder zorgen wij in dit geval ook voor een lunch/borrelvoucher: ook vanuit huis mag een dag als deze een onderwijsfeestje zijn! Hopelijk tot dan.

  Share This