033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Nieuwsoverzicht » Symposium: Op naar een lezende generatie

Donderdag 10 september 2020

Symposium: Op naar een lezende generatie

In mei verscheen hét boek van 2020 over lezen en effectief leesonderwijs ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn: een praktisch handboek voor de basisschool’ geschreven door Marita Eskes. Voor deze gelegenheid organiseerde Pica Congressen in samenwerking met Expertis Onderwijsadviseurs een symposium waarbij leesonderwijs centraal stond.

Een onderwerp dat momenteel zeer relevant is. Het aantal laaggeletterden neemt toe: want 18% van de volwassenen is laaggeletterd. Daarnaast is 24% van de 15-jarigen potentieel laaggeletterd. De Inspectie concludeert (2019) dat 37% van de basisscholen het onderwijs in technisch lezen niet op orde heeft. Ministers roepen op tot een leesoffensief. Kortom: een onderwerp dat volop in de belangstelling staat.

Zo’n 180 deelnemers konden genieten van drie sterke lezingen. De hoofdlezing werd verzorgd door Marita Eskes zelf, gevolgd door lezingen van dr. Kees Vernooy en prof. dr. Aryan van der Leij.

Doorlopende lijn leesonderwijs

Marita Eskes ging in haar lezing in op het belang van goed technisch leesonderwijs, ze heeft verteld hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan kan worden gegeven in de klas. Marita geeft aan: “Elk kind heeft recht op goed (lees)onderwijs” en “Lezen moet je leren. Het gaat om een secundair proces. Leerlingen hebben daarbij een rolmodel nodig. Veel oefenen en herhalen is niet altijd populair in het onderwijs maar wel noodzakelijk”. Met dit boek wil zij de koppeling tussen wetenschap en praktijk brengen. Hierin is zij zeer goed geslaagd.
 

De effectiviteit van Close Reading

De lezing van Dr. Kees Vernooy had als titel: “Van leestechniek naar leesbegrip.” Op zijn eigen wijze nam hij de toehoorders mee in het proces van begrijpend lezen. Ook Kees onderschreef het belang van het onderwijzen van het leren lezen. “De meest fundamentele verantwoordelijkheid van scholen is kinderen leren lezen (Louisa Maats, 2020)”. Opvallend was ook het belang dat alle drie de sprekers gaven aan het onderwijs in de groepen 1/2. Kees ging in op het afschaffen van de kleutertoetsen. “Een gemiste kans”. Toetsen horen niet in de afrekencultuur maar toetsen geven de leerkracht waardevolle informatie over de ontwikkeling van de leerling. Hij zette vraagtekens bij het nut van begrijpend leesmethodes en liet ons zien dat Close Reading een effectieve aanpak is om leerlingen te leren goed met teksten om te gaan.

Kindvriendelijk onderwijs

De middag werd afgesloten met een lezing door prof. Dr. Aryan van der Leij. Aryan legde in zijn verhaal het accent op laaggeletterdheid en de taak van het onderwijs hierin. “Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden.” Met deze stelling begon de lezing van Aryan van der Leij. Aan het eind van het VO heeft 14% van de leerlingen een dyslexieverklaring. Wanneer er niets verandert komen er elk jaar (eind VO) 25.000 nieuwe laaggeletterden bij. “Kleuters preventief hulp bieden is pas echt kindvriendelijk onderwijs” aldus Aryan. We weten eigenlijk heel goed wat we kunnen doen om leerlingen goed te leren lezen. Marita Eskes heeft dat in haar boek heel mooi bij elkaar gezet. Hoe komt het dat we het niet doen?

Aryan van der Leij presenteerde een blauwdruk: duurzame aanpak van leesproblemen. Over 50 stellingen kunnen leraren met elkaar in gesprek over hun leesonderwijs met als doel consensus te bereiken. De schoolleiding en als team samenwerken, spelen een belangrijke rol wanneer het gaat om veranderen. “Onderwijs is zorgen dat er geleerd wordt: kinderen die niet goed starten, worden nooit een goede en gemotiveerde lezer,” aldus Aryan. Hij sloot zijn verhaal ook weer af met de stelling: “Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden.”

Meer informatie
Voor meer informatie over het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn vindt u op deze pagina. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Marita Eskes.

 

Hieronder een fotoverslag van de middag.

 

Share This