033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Eigenaarschap leerlingen

thema Kwaliteitzorg en schoolontwikkeling

Eigenaarschap leerlingen

Als leerlingen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces, dan kunnen zij blijven leren. Dat is de essentie van onze kennissamenleving. De in de VS succesvol gebleken aanpak van Continuous Improvement helpt leerlingen eigenaar te worden van hun eigen leerproces. De leraar blijft daarbij de spil in de klas.

Hoe het eigenaarschap bevorderen?

In de klas wordt steeds de Plan-Do-Study-Act-cyclus gevolgd met de volgende elementen:

  • Leerlingen denken na over hun eigen drijfveren (waarom wil ik leren) en formuleren de missie van de groep.
  • Leerlingen maken groepsafspraken: wat spreken we met elkaar af missie van onze groep waar te maken?
  • Effectieve, doelgerichte oefenvormen, effectieve leertijd.
  • Leerlingen formuleren groepsdoelen. Deze doelen zijn een concrete uitwerking van de missie. Groepsplannen, werkmappen in de klas en groepsoverzichten ondersteunen leerlingen bij het formuleren van hun doelen.
  • Iedere leerling formuleert eigen doelen.
  • Er is een datamuur in de groep: de leerlingen dragen met hun persoonlijke resultaten bij aan het groepsresultaat.
  • Leerlingen werken met een leerlingportfolio en stellen een plan op waarin staat hoe wat zij binnen de klassendoelen gaan realiseren en hoe zij dit doen. In het leerlingportfolio verzamelt de leerling de resultaten. Leerlingen leren, gesteund door de leraar, zelf hun vorderingen te benoemen en met de leraar en ouders te bespreken (omgekeerde oudergespreken).
  • Leerlingen leiden klassenvergaderingen/groepsvergaderingen. De leerlingen trekken conclusies over de vorderingen, het behalen van de doelen en het eventueel bijstellen van het traject.

Welke vaardigheiden heeft een leraar nodig?

Om eigenaarschap te bewerkstelligen, leren we de leraar niet alleen met de tools te werken, maar gaan we ook dieper in op leerkrachtvaardigheden. Wat vraagt het van de leraar om meer verantwoordelijkheid aan leerlingen te geven? Te denken valt aan gesprekken voeren, reflecteren, sturen of volgen enz. Eigenaarschap bij leerlingen en in de klas, betekent ook dat leraren eigenaarschap moeten ervaren.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Logchem of Brigitta Mathijssen.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: advies aan leraren om leerlingen eigenaar te laten worden over hun eigen leerproces.
Voor wie is het interessant: leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.
Wat levert het op: leerlingen krijgen zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun eigen leren.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marieke van Logchem en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 18 of stuur me een e-mail.

 

Share This