033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Door feedback effectiever onderwijs op afstand

thema Onderwijs op afstand

Home » Thema’s » Themapagina Onderwijs op afstand » Door feedback effectiever onderwijs op afstand

Door feedback effectiever onderwijs op afstand

Nu er veel onderwijs op afstand wordt gegeven, leeft er op scholen ook de behoefte de kwaliteit van dit onderwijs op afstand verder te verbeteren. Door middel van feedback op leraargedrag (en instructiegedrag in het bijzonder), kunnen leraren hun vaardigheden verder ontwikkelen. Expertis heeft een tool ontwikkeld om feedback te geven op afstand. Uiteraard via een digitale live stream.

Effectieve instructie

“Onderwijsontwikkeling in een snelkookpan” gaf een teamleider van een VO-school onlangs aan. Door de uitbraak van het Coronavirus is een nieuwe onderwijssituatie ontstaan en zien we scholen snel in beweging komen en oplossingen bedenken om het leerproces van de leerlingen te continueren.

Onderwijs op afstand maakt een enorme ontwikkeling door. En ditzelfde geldt ook voor de leraren. De meeste scholen hebben inmiddels een manier gevonden om het onderwijs te hervatten en de daarvoor benodigde praktische zaken geregeld. Dan ontstaat er nu ruimte om na te denken over verdere ontwikkeling van het lesgeven op afstand en de kwaliteit van dit onderwijs te verhogen. Ondanks de wetenschap dat live onderwijs effectiever is, kunnen we er wel naar streven het onderwijs op afstand zo effectief mogelijk te maken. Dan liggen er kansen bij het verbeteren van de instructie.

Het onderstaande model geeft kort weer wat van belang is bij een effectieve instructie op afstand:

Onderwijs op afstand vanwege de Corona maatregelen

Feedback op uw leraargedrag

Bij live instructie aan leerlingen, kan de adviseur van Expertis deze les observeren door live mee te kijken of via een filmopname de les terug te kijken. De leraar ontvangt na die tijd via een live stream verbinding feedback van de adviseur van Expertis. Uitgangspunt daarbij is het concrete gedrag van de leraar. Tevens worden er praktische tips en handvatten gegeven om de les nog effectiever te maken. De leraar ontvangt hier ook een kort verslag van.

Meer informatie?
Het aanbod is voor leraren van zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs bestemd. Wanneer u meer wilt weten over de inhoud en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Simone Kessels.

 

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: nu er noodgedwongen meer onderwijs op afstand wordt gegeven, biedt Expertis de mogelijkheid om feedback te geven op leergedrag en aan te vullen met praktische suggesties.
Voor wie is het interessant: voor alle scholen waar leraren op afstand les geven en dit willen verbeteren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: effectiever instructiegedrag bij onderwijs op afstand, groter leereffect bij de leerlingen en minder onnodige vertraging bij leren.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Simone Kessels en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 55 07 94 of stuur me een e-mail.

 

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Simone Kessels - Onderwijsadviseur bij Expertis

Share This