033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Onderwijs op afstand

Home » Thema’s » Themapagina Onderwijs op afstand

Expertis adviseert alle scholen die vanwege de coronamaatregelen online onderwijs op afstand geven. Wij delen nieuwe inzichten en geven praktische tips over het online les geven op afstand. Dit zorgt voor effectiever instructiegedrag, groter leereffect bij de leerlingen en minder onnodige vertraging in leren.

Lesson Study online

Expertis biedt nu ook een online variant aan van Lesson Study bij rekenen en Close Reading.

Didactiek afstandsonderwijs

Het didactisch handelen van de leraar is bij onderwijs op afstand nog belangrijker dan bij normaal onderwijs. 

Feedback

Expertis heeft een tool ontwikkeld om feedback te geven op afstand. Uiteraard via een digitale live stream.

netwerk startende leraren

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Nieuws en actualiteit

Expertis geeft advies aan scholen

Vernieuwde handelingswijzer: onderwijs op afstand

Het jaar 2022 is nog maar net ingeluid en lijkt nu al een intensief onderwijsjaar te worden. Met de huidige quarantainemaatregelen staan scholen voor de uitdaging groepen met regelmaat onderwijs op afstand te geven. In deze handelingswijzer doen we enkele krachtige suggesties om het onderwijs zo goed mogelijk voortgang te laten vinden.

online onderwijs geven

Onderwijs na de schoolsluiting

Bij het opengaan van de scholen bieden we u graag gerichte suggesties en praktische handvatten om een goede en snelle start te kunnen maken.

veilige leeromgeving

Hoe online lesgeven effectiever kan

Online les geven is een noodgreep. Op basisschool de Kring in Driebergen maken ze van onderwijs op afstand zoveel mogelijk een deugd door te investeren in didactische vaardigheden. Schooldirecteur Edo Giel en  Expertis onderwijsadviseur Simone Kessels vertellen over hun aanpak. ‘Hoe geef je goed les is een vraag die altijd relevant is; of er nu wel of geen lockdown is.’

Onderwijs op afstand: praktische tips EDI, technisch leesonderwijs en begrijpend lezen

Expertis adviseur Karin Versloot, EDI-expert Marcel Schmeier en leesexpert Marita Eskes leggen in deze tutorials uit hoe je als leraar je onderwijs op afstand zo effectief mogelijk vorm kunt geven. De tutorials zijn ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad in samenwerking met Het Lerarencollectief en ResearchED Nederland.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan de kwaliteit van onderwijs op afstand.

Karin Versloot

“Goed onderwijs? Effectieve instructie en hoge verwachtingen!”

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Sherrill Woldberg

“Hoogbegaafdheid raakt meer dan alleen een aantal leerlingen in de klas.”

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This