033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Regie in de school

‘Leren begint met goed gedrag. En goed gedrag kun je leren.’
Home » Thema’s » Themapagina voortgezet onderwijs » Regie in de school

Regie in de school

‘Leren begint met goed gedrag. En goed gedrag kun je leren.’

 

Ondanks dat een goed pedagogisch klimaat de belangrijkste voorwaarde voor leren is, blijkt uit onderzoek dat Nederlandse scholen zeer laag scoren op dit vlak. Ruim 17% van de leertijd in Nederlandse scholen gaat verloren aan ordehandhaving (Talis, 2018). Nederland staat in de top 10 van laagst scorende landen qua discipline (Pisa, 2018). Leerlingen maken tot 20% meer fouten als het niet stil is in de klas tijdens het zelfstandig werken. Veel scholen ondervinden grote uitdagingen in het bouwen aan een stevig pedagogisch klimaat. Het programma Regie in de school biedt uitkomst.

Regie in de school is een effectieve aanpak voor een stevig pedagogisch klimaat. Regie in de school is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met researchED Nederland. Het onderwijsboek ‘Regie in de klas’ door Tom Bennett – voormalig docent, gedragsdeskundige en oprichter van researchED – ligt hieraan ten grondslag. Regie in de school is het eerste volledige programma dat wetenschappelijke inzichten met de praktijk verbindt in alle lagen van de school. Kenmerkend is de combinatie van schoolcultuur en het pedagogisch vakmanschap van iedereen in het schoolteam. Na succesvolle resultaten in vele Britse scholen is het programma nu ook via Expertis Onderwijsadviseurs in Nederland beschikbaar.

Lees hier het persbericht naar aanleiding van de lancering van ‘Regie in de school.’

Welk doel je binnen het onderwijs ook nastreeft,

alles gaat beter als leerlingen zich gedragen.

Het programma Regie in de school kent een breed perspectief en betrekt alle lagen van de school bij het verandertraject. Daarmee bouwt een schoolteam in gezamenlijkheid aan een stevig fundament voor beter onderwijs. Enerzijds bouwt de methode aan goed onderwijskundig leiderschap en anderzijds biedt het programma een schat aan informatie en inzichten aan leraren.

Aanbod

Het traject Regie in de school wordt altijd op maat vormgegeven. Daardoor past een traject bij de specifieke vraag van de school en het schoolteam. Dat werkt motiverend en draagt bij aan een duurzame verandering. Het traject bestaat uit de volgende elementen, die we in overleg met u verspreid over de periode van één schooljaar inplannen:

  • Start- en eindmeting/observatie (twee keer). Hierin leggen we samen met het schoolteam de verbinding tussen de theorie en de praktijk.
  • Teambijeenkomsten (twee keer). Tijdens deze bijeenkomsten worden alle medewerkers van het schoolteam betrokken én geactiveerd in het samen bouwen aan een sterke pedagogische cultuur.
  • Boosterbijeenkomsten (twee keer). Hiermee wordt geborgd dat er focus blijft op de geleerde inzichten en gemaakte afspraken in het gehele schoolteam.
  • MT-coaching/begeleiding (twee tot drie keer). Het werken aan een sterke pedagogische cultuur vraagt veel van u als schoolleider. In deze sessies gaan we op leiderschapsniveau in op de ingezette gedragsverandering. Welke gedrag van een schoolleider/MT is daarbij van belang? Aan de hand van actuele casuïstiek reflecteren we op gedrag van de leiders binnen de organisatie.

Gedragsverandering kost tijd. We gaan voor een grote en blijvende kwaliteitsslag. Daarom blijven we, indien gewenst, ook na afronding van het traject beschikbaar voor een eventueel vervolg.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Siebers.

‘Ordeverstorend gedrag, onrustige groepen, momenten waarop het gezag van een leraar niet wordt geaccepteerd en uitdagend gedrag op het schoolplein staan het leren in de weg, maar zijn op sommige scholen de praktijk van alledag. Alle leerlingen verdienen een leeromgeving waar het rustig en veilig is en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Het is één van de belangrijkste taken van leraren en schoolleiders om zo’n omgeving te creëren.’

Praktische informatie over ons aanbod

Praktische informatie over ons aanbod

Wat is het: traject op maat over regie in de school, een stevig fundament voor krachtig onderwijs.
Voor wie is het interessant: schoolteams 
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een sterke pedagogische schoolcultuur waarin duidelijke afspraken en routines bijdragen aan een veilige open optimale leeromgeving.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Wouter Siebers en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 14 67 62 of stuur me een e-mail.

 

Dit is onderwijsadviseur Wouter Siebers

” We waren al mooi op weg richting een sterker pedagogisch klimaat, maar het programma ‘Regie in de school’ maakt dat we dit nog kwalitatiever, doordachter en nog meer vanuit gezamenlijkheid gaan dragen. Verandering en ontwikkeling begint immers bij onszelf. Via de teamtrainingen en de MT begeleiding wordt ons met humor een spiegel voorgehouden. We formuleren met elkaar onze eigen gedragscultuur binnen de school. We zijn pas net gestart met het programma, maar het biedt ons als schoolteam en MT nu al zeer waardevolle inzichten. We kijken uit naar het vervolg van het programma.”

– Loraine Brokelman – schoolleider OBD de Gondelier

Share This