033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Een goede leesstart

Home » Je zocht naar Een goede leesstart Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met geschreven taal, hoe doet u dat? Leren lezen is een cultureel proces, kinderen doorlopen dat niet vanzelf. Zeker de kinderen die thuis weinig met taal...

Effectieve leesinterventies nader bekeken

Home » Projecten Effectieve leesinterventies nader bekeken  Het belang van een goede leesvaardigheid Sinds 2000 is de kennis over het leren lezen van jonge kinderen sterk toegenomen. Deze kennis kan als basis dienen voor het verbeteren van de praktijk van het...

Close Reading in de onderbouw

Home » Projecten Close Reading in de onderbouw In de onderbouw wordt het begrijpend luisteren meestal met (prenten)boeken vormgegeven. Vaak wordt een bewuste aanpak ingezet, zoals interactief voorlezen. Kinderen leren daarbij om in gesprek te gaan over de tekst en...

Close Reading: aandacht voor inhoud van de tekst

Home » Taal / Leesonderwijs Close Reading: aandacht voor inhoud van de tekst Dankzij de leesexperts van Expertis onderwijsadviseurs heeft het onderwijs in Nederland kennis gemaakt met Close Reading. Waar jarenlang leesstrategieën de begrijpend leesles domineerden,...

Een goede taalontwikkeling voor het jonge kind

Home » Je zocht naar vve / jonge kind Een goede taalontwikkeling voor het jonge kind Kinderen krijgen vanaf hun geboorte te maken met taal. Het ene kind komt echter veel minder in aanraking met taal dan het andere kind. Wat voor invloed heeft dit op de...