033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Naar beter begrijpend lezen

Naar beter begrijpend lezen

Een kritische blik op het huidige leesonderwijs

Vanwege de betekenis om leerlingen goed met teksten te leren omgaan, is het niet vreemd dat internationaal begrijpend lezen als de belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheid en eerste prioriteit van elke school wordt gezien. Daarnaast is het in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het omgaan met teksten een zeer complexe activiteit is die veel kennis en vaardigheden vraagt. Men is in de afgelopen jaren gaan inzien dat kennis bij het begrijpen van teksten er veel toe doet.
Kees Vernooy, autoriteit op het gebied van lees- en taalonderwijs en onderwijsadviseur bij Expertis, kijkt met kritische blik naar het huidige leesonderwijs.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Meer informatie

Auteur: Kees Vernooy

Jaar van uitgave: 2022

Vernooy, K. (2022). Naar beter begrijpend lezen! BSM, 4, 2022.