033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Close Reading in de onderbouw

Close Reading in de onderbouw

In de onderbouw wordt het begrijpend luisteren meestal met (prenten)boeken vormgegeven. Vaak wordt een bewuste aanpak ingezet, zoals interactief voorlezen. Kinderen leren daarbij om in gesprek te gaan over de tekst en over het verhaal, maar het ontbreekt soms aan diep tekstbegrip, waarmee wordt bedoeld dat kinderen afleidingen maken en de achterliggende boodschap begrijpen. Dit artikel gaat in op de vraag hoe Close Reading kan bijdragen aan dieper tekstbegrip en wat dit kan betekenen voor het werken met prentenboeken in de onderbouw.

Dit artikel is geschreven door Marieke van Logchem, werkzaam als senior onderwijsadviseur en leesexpert bij Expertis onderwijsadviseurs, en leesexpert Marita Eskes.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Meer informatie

Auteur: Drs. Marieke van Logchem en Marita Eskes M SEN

Jaar van uitgave: 2018

Logchem, M. & Eskes, M. (2018). Close reading in de onderbouw. HJK oktober 2018.