033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Naar beter begrijpend lezen

Home » Je zocht naar Naar beter begrijpend lezen Een kritische blik op het huidige leesonderwijs Vanwege de betekenis om leerlingen goed met teksten te leren omgaan, is het niet vreemd dat internationaal begrijpend lezen als de belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheid en...

Een goede leesstart

Home » Je zocht naar Een goede leesstart Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met geschreven taal, hoe doet u dat? Leren lezen is een cultureel proces, kinderen doorlopen dat niet vanzelf. Zeker de kinderen die thuis weinig met taal...

Effectieve leesinterventies nader bekeken

Home » Projecten Effectieve leesinterventies nader bekeken  Het belang van een goede leesvaardigheid Sinds 2000 is de kennis over het leren lezen van jonge kinderen sterk toegenomen. Deze kennis kan als basis dienen voor het verbeteren van de praktijk van het...

Close Reading in de onderbouw

Home » Projecten Close Reading in de onderbouw In de onderbouw wordt het begrijpend luisteren meestal met (prenten)boeken vormgegeven. Vaak wordt een bewuste aanpak ingezet, zoals interactief voorlezen. Kinderen leren daarbij om in gesprek te gaan over de tekst en...