033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Sterke lezers in groep 3

Home » Je zocht naar Sterke lezers in groep 3 Sommige kinderen kunnen bij de start van groep 3 al een heel boekje uitlezen. Maar jij hebt een programma tot aan de kerst om kinderen letters te leren en ze uit te leggen hoe je die letters samenvoegt tot woorden. Wat doe...

Close Reading in het VO

Home » Je zocht naar close reading Close Reading in het VO Lezen is een belangrijke vaardigheid om goedmee te kunnen doen in demaatschappij en op school. Uit de laatste cijfers van het PISA onderzoek (Gubbels, e.a., 2019) blijkt dat zo’n 24% van de vijftienjarigen in...

Naar beter begrijpend lezen

Home » Je zocht naar Naar beter begrijpend lezen Een kritische blik op het huidige leesonderwijs Vanwege de betekenis om leerlingen goed met teksten te leren omgaan, is het niet vreemd dat internationaal begrijpend lezen als de belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheid en...

Een goede leesstart

Home » Je zocht naar Een goede leesstart Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met geschreven taal, hoe doet u dat? Leren lezen is een cultureel proces, kinderen doorlopen dat niet vanzelf. Zeker de kinderen die thuis weinig met taal...