033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Differentiëren: omgaan met verschillen

thema voortgezet onderwijs

Home » Thema’s » Themapagina voortgezet onderwijs » Differentiëren: omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Differentiëren: omgaan met verschillen

Iedere leerling leert op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Als docent houdt u rekening met verschillen tussen leerlingen. Het is de kunst het onderwijs zo te organiseren dat leerlingen bij de verschillende vakken tot hun recht komen. Dat vraagt kennis en vaardigheden. Expertis adviseert scholen over hoe ze het beste kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen

In onze samenwerking met scholen en docenten denken we bij het omgaan met verschillen in mogelijkheden, kansen en talenten van leerlingen. We zoeken ook naar de overeenkomsten tussen de leerlingen. Omgaan met verschillen staat niet op zichzelf, maar heeft raakvlakken met veel essentiële elementen in de school. Zoals effectief onderwijs en opbrengstgericht werken. In onze werkwijze maken we altijd de koppeling met een vak zoals taal, lezen, rekenen en/of gedrag.

Visiebijeenkomst met het onderwijsteam

Als we bij uw school aan de slag gaan met dit onderwerp, starten we met een bijeenkomst om met het hele team een visie te ontwikkelen over omgaan met verschillen.
Hierbij maken we gebruik van relevante artikelen en theorie gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijke hoek.
We kijken naar de schoolpopulatie en onderzoeken wat die vraagt van het team. Docenten gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van artikelen en stellingen. We sluiten de bijeenkomst af met het formuleren van een visie voor de school.

De visie van de school bepaalt hoe het vervolg eruit zal zien. De volgende onderdelen krijgen daarin een plaats:

  • Zwakke leerlingen en sterke leerlingen.
  • Lesvoorbereidingen.
  • Formuleren van ambitieuze doelen en deze ook monitoren.
  • Volgen van leerlingen op basis van toetsen, observaties en leerlingwerk, en deze data ook kunnen analyseren om het onderwijs op aan te passen.
  • Vergroten van de kennis van de leerlijnen van de basisvakken om beredeneerde keuzes te kunnen maken voor de verschillende niveaus in de groep.
  • Maken van een koppeling tussen aanbod en de benodigde instructie en verwerking.
  • Realiseren van een goed klassenmanagement waardoor tijd wordt gecreëerd om leerlingen extra te begeleiden.
  • Inzetten van ICT.
  • Neerzetten van een zorgstructuur die ondersteunend is voor de leraren in de groep.
  • Formatief handelen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sherrill Woldberg of Michel Freriks.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: Expertis adviseert scholen over differentiatie. Expertis schoolt teams in het handen en voeten geven aan differentiëren.
Voor wie is het interessant: docenten, intern begeleiders, directieleden.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: tegemoetkomen aan de verschillende leerbehoeften van leerlingen is een van de moeilijkste taken van een docent.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Sherrill Woldberg en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 99 34 37 of stuur me een e-mail.

 

Sherrill Woldberg is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This